Оновлено
2018-05-15
18:27

 

Виділення університетського підрозділу з історії стародавнього світу та середніх віків, як навчальної кафедри відбулось лише у 40- х рр. ХХ ст. – Завідувачами цієї кафедри були: К.К.Камінський (1940-1941), В.К.Літвінов (1944-1946), О.Д. Дмитрієв (1946-1951), Є.В. Черезов (1951-1955, 1976-1981) В.О. Балух (1990-2000), І.П.Возний (2000-2002) , Г.К. Кожолянко (1981-1990, 2002-2005), С.В.Пивоваров (2006 - 2003),  М. К. Чучко (з 1 лютого 2013 р.) діяла як кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (вересень 1940 – червень 1941), загальної історії (з липня 1944 р.), кафедра стародавньої історії (з серпня 1947 р.), у 1955 р. об’єднана з кафедрою історії середніх віків та нової історії, отримавши назву кафедри всесвітньої історії. У 1976 р. вона відновила свою діяльність під назвою кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. З 1998 р. було змінено назву: "Кафедра етнології, античної та середньовічної історії".

Кафедра має археологічну лабораторію (завідувач проф. С.В. Пивоваров), етнографічний музей (завідувач к. і. н. І.Г.Сандуляк), здійснює керівництво і забезпечує науковими кадрами Буковинський центр археологічних досліджень, який функціонує при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Кафедра співпрацює з Буковинським етнографічним товариством (голова – проф. Г.К.Кожолянко), спільно проводить наукові конференції, публікує регулярний науково-практичний збірник “Буковинський науково-історичний вісник”, організовує щорічні етнографічні експедиції по Буковині і сусідніх теренах.

30 листопада 2015 року рішенням Вченої ради університету кафедру перейменовано на кафедру історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства. Наказ № 169 від 3 грудня 2015 року.

 


2014-11-26 10:01:46
Затвердження теми кандидатської дисертації 

24 листопада 2014 року на засіданні кафедри етнології, античної та середньовічної історії було затверджено тему кандидатської дисертації аспіранта першого року навчання Калініченка Віталія Андрійовича на тему: «Перша Болгарська держава у 800-927 рр.: військово-політичні аспекти розвитку», науковий керівник – професор Чучко Михайло Костянтинович. В дисертації передбачається висвітлити військово-політичною історію Першого Болгарського царства у період з 800 по 927 рр. Дисертація складатиметься з наступних розділів:

Вступ

Розділ I. Історіографія та джерельна база дослідження.

1.1.   Історіографічний огляд проблеми.

1.2.   Характеристика джерел.

Розділ ІІ. Політичний аспект розвитку військової організації Дунайської Болгарії у ІХ – першій третині Х ст.

         2.1. Болгарське військо за правління Крума (800/803-814 рр.) і Омуртага (814-831 рр.).

2.2. Тенденції розвитку військової організації дунайських болгарів у 830-880-х рр.

2.3. Становище болгарського війська в період правління Симеона Великого (893-927 рр.)

Розділ ІІІ. Болгарське військо: принципи внутрішньої організації

3.1. Комплектування, чисельність та етносоціальний склад війська.

3.2. Військове керівництво і внутрішня структура збройних підрозділів.

3.3. Постачання та забезпечення війська.

Розділ ІV. Озброєння та військове мистецтво війська Першої Болгарської держави (ІХ – перша третина Х ст.)

4.1. Болгарська зброя та військове спорядження

4.2. Особливості розвитку тактики болгарського війська

4.3. Стратегічне мистецтво правителів дунайських болгарів.

Висновки

Список використаних джерел та літератури.

Додатки

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЭ<@\Ю@П&V"з•chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.