Оновлено
2018-05-15
18:27

 

Виділення університетського підрозділу з історії стародавнього світу та середніх віків, як навчальної кафедри відбулось лише у 40- х рр. ХХ ст. – Завідувачами цієї кафедри були: К.К.Камінський (1940-1941), В.К.Літвінов (1944-1946), О.Д. Дмитрієв (1946-1951), Є.В. Черезов (1951-1955, 1976-1981) В.О. Балух (1990-2000), І.П.Возний (2000-2002) , Г.К. Кожолянко (1981-1990, 2002-2005), С.В.Пивоваров (2006 - 2003),  М. К. Чучко (з 1 лютого 2013 р.) діяла як кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (вересень 1940 – червень 1941), загальної історії (з липня 1944 р.), кафедра стародавньої історії (з серпня 1947 р.), у 1955 р. об’єднана з кафедрою історії середніх віків та нової історії, отримавши назву кафедри всесвітньої історії. У 1976 р. вона відновила свою діяльність під назвою кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. З 1998 р. було змінено назву: "Кафедра етнології, античної та середньовічної історії".

Кафедра має археологічну лабораторію (завідувач проф. С.В. Пивоваров), етнографічний музей (завідувач к. і. н. І.Г.Сандуляк), здійснює керівництво і забезпечує науковими кадрами Буковинський центр археологічних досліджень, який функціонує при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Кафедра співпрацює з Буковинським етнографічним товариством (голова – проф. Г.К.Кожолянко), спільно проводить наукові конференції, публікує регулярний науково-практичний збірник “Буковинський науково-історичний вісник”, організовує щорічні етнографічні експедиції по Буковині і сусідніх теренах.

30 листопада 2015 року рішенням Вченої ради університету кафедру перейменовано на кафедру історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства. Наказ № 169 від 3 грудня 2015 року.

 


2015-10-28 17:15:40
Затвердження тем магістерських робіт 

 

 

1. Адамчук Ілона Анатоліївна:

«Вивчення історичного минулого Стародавнього Риму російськими антикознавцями (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)». – науковий керівник: доц. Воротняк І. Д.

2. Бойко Марія Ярославівна:

            «Черняхівська культура Верхнього Пруту і Середнього Дністра: поселенські структури та речовий матеріал». – науковий керівник: асист. Ільків М.В.

3. Бойчук Юлія Сергіївна:

            «Соціально-політичний розвиток Франкського королівства за правління Меровінгів (486-751 рр.)». – науковий керівник доц. Боднарюк Б.М.

4. Вонсул Юлія Віталіївна:

            «Форми організації громадської взаємодопомоги на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ ст.)». – науковий керівник: доц. Воротняк І. Д.

5. Данилюк Андрій Юрійович:

            «Скарби золотих речей із Михалкова: функціональна характеристика й етнокультурна приналежність». – науковий керівник: асист. Ільків М. В.

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterОc@ІcЯchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.