Оновлено
2018-05-15
18:27

 

Виділення університетського підрозділу з історії стародавнього світу та середніх віків, як навчальної кафедри відбулось лише у 40- х рр. ХХ ст. – Завідувачами цієї кафедри були: К.К.Камінський (1940-1941), В.К.Літвінов (1944-1946), О.Д. Дмитрієв (1946-1951), Є.В. Черезов (1951-1955, 1976-1981) В.О. Балух (1990-2000), І.П.Возний (2000-2002) , Г.К. Кожолянко (1981-1990, 2002-2005), С.В.Пивоваров (2006 - 2003),  М. К. Чучко (з 1 лютого 2013 р.) діяла як кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (вересень 1940 – червень 1941), загальної історії (з липня 1944 р.), кафедра стародавньої історії (з серпня 1947 р.), у 1955 р. об’єднана з кафедрою історії середніх віків та нової історії, отримавши назву кафедри всесвітньої історії. У 1976 р. вона відновила свою діяльність під назвою кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. З 1998 р. було змінено назву: "Кафедра етнології, античної та середньовічної історії".

Кафедра має археологічну лабораторію (завідувач проф. С.В. Пивоваров), етнографічний музей (завідувач к. і. н. І.Г.Сандуляк), здійснює керівництво і забезпечує науковими кадрами Буковинський центр археологічних досліджень, який функціонує при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Кафедра співпрацює з Буковинським етнографічним товариством (голова – проф. Г.К.Кожолянко), спільно проводить наукові конференції, публікує регулярний науково-практичний збірник “Буковинський науково-історичний вісник”, організовує щорічні етнографічні експедиції по Буковині і сусідніх теренах.

30 листопада 2015 року рішенням Вченої ради університету кафедру перейменовано на кафедру історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства. Наказ № 169 від 3 грудня 2015 року.

 


2017-05-10 17:44:21
Питання до державного іспиту, 4 курс 

 

 1. Охарактеризуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у ранньопервісній общині мисливців, збирачів та рибалок.
 2. Охарактеризуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у пізньопервісній общині землеробів і скотарів.
 3. Проаналізуйте соціально-економічні відносини та організацію влади і управління у період розкладу первісного ладу.
 4. Подайте порівняльну характеристику основних тенденцій розвитку духовної культури протягом кам’яного віку.
 5. Наведіть загальноісторичну та спеціальні періодизації історії первісності (археологічну, геологічну, палеоантропологічну).
 6. Подайте класифікацію народів світу.
 7. Охарактеризуйте джерела науки етнології.
 8. Дайте характеристику корінному населенню Америки.
 9. Висвітліть процес заселення Австралійського континенту первісним населенням.
 10. Розгляньте становлення етнології як науки.
 11. Охарактеризуйте процедуру та методи археологічних досліджень.
 12. Подайте характеристику пам’яток трипільської культури.
 13. Проаналізуйте археологічні старожитності України слов’яно-руського періоду.
 14. Висвітліть особливості становлення та розвитку Егейської цивілізації.
 15. Охарактеризуйте процес становлення полісів в Афінах і Спарті.
 16. Висвітліть етапи і напрямки давньогрецької колонізації.
 17. Проаналізуйте вплив походів Олександра Македонського на суспільно-політичний, економічний та культурний розвиток Греції та народів Азії.
 18. Висвітліть етапи історичного розвитку республіканського Риму.
 19. Проаналізуйте основні тенденції розвитку Римської держави в імператорський час.
 20. Розкрийте значення давньогрецької та римської культури для європейської цивілізації.
 21. Охарактеризуйте становище слов’ян Східноєвропейської рівнини і формування Руської землі (VI – Х ст.)
 22. Охарактеризуйте Північні та Північно-східні руські землі і князівства на початку XII – у першій половині XIII ст. 
 23. Розгляньте особливості боротьби північно-східних та північних російських князівств і земель з монгольським завоюванням і хрестоносцями в XIII ст.
 24. Охарактеризуйте Північні та Північно-східні руські землі і князівства в другій половині XIII – першій половині XV ст. та їх становище між Ордою і Литвою.
 25. Проаналізуйте процес завершення об’єднання російських земель навколо Москви у кінці XV – на початку XVI ст. та утворення централізованої Російської держави.
 26. Охарактеризуйте Стародавній Єгипет за часів Нового царства.
 27. Охарактеризуйте Стародавню Месопотамію за ранньодинастійних часів (ІІІ тис. до н.е.).
 28. Розгляньте соціально-економічні відносини та політичний устрій імперії Мауріїв.
 29. Проаналізуйте проблеми утворення і розпаду Ізраїльсько - Іудейського царства.
 30. Проаналізуйте проблеми утворення і розвитку першої централізованої держави стародавнього Китаю – імперії Цінь.
 31. Розкажіть про причини виникнення християнства і перетворення його у світову релігію.
 32. Визначте шляхи виникнення та розвитку феодального ладу в Західній Європі.
 33. Охарактеризуйте станову монархію в країнах Західної Європи.
 34. Розкажіть про головні особливості суспільних відносин та державного устрою Візантійської імперії.
 35. Розкажіть про вплив середньовічного міста на еволюцію феодальних відносин та господарський розвиток в Західній Європі.
 36. Охарактеризуйте причини, цілі, особливості та значення масових антифеодальних рухів у Західній Європі доби Середньовіччя.
 37. Розкрийте причини і наслідки хрестових походів..
 38. Охарактеризуйте найважливіші досягнення середньовічної культури в країнах Західної Європи.
 39. Розкрийте роль церкви та її еволюцію в західноєвропейських та центральноєвропейських країнах.
 40. Визначте зміст і головні риси раннього Ренесансу та гуманізму в Італії ХIV-ХV ст..

 

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster€Ў—2v@/7chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.