Оновлено
2018-05-15
18:27

Ільків Микола Володимирович

Ільків Микола Володимирович

Посада: асистент
Вчений ступінь: кандидат історичних наук

Тематика наукових досліджень:

Сфера наукових інтересів: питання археології бронзового віку та давньої історії України.

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

 1. Мамаївський скарб бронзових виробів // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2013. - Т. 1. - С. 9-17. (завантажити)
 2. Функціональний аналіз посудин із подвійними вінцями трипільської культури Середнього Подністров’я // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2013. - Т. 2. - С. 9-23 (завантажити)
 3. «Нюрнберзький квадрант» з Хотинської фортеці // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2014. - Т. 2. - С. 21-48 (завантажити)
 4. Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чорнівського городища / М. Ільків, В. Калініченко, С. Пивоваров // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2015. - Т. 1. - С. 20-35. (завантажити)
 5. Дослідження Чорнівського городища першої половини XIII ст. у 2012-2014 рр. / C. Пивоваров, В. Калініченко, М. Ільків // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2015. - Т. 2. - С. 7-35. (завантажити)
 6. Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чорнівського городища / М. Ільків, В. Калініченко, С. Пивоваров // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2015. - Т. 1. - С. 20-35.(завантажити)
 7. Дослідження Чорнівського городища першої половини XIII ст. у 2012-2014 рр. / C. Пивоваров, В. Калініченко, М. Ільків // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2015. - Т. 2. - С. 7-35. (завантажити)
 8. Нові знахідки предметів середньовічного озброєння з Рухотинського городища (уроч. Корнешти) / Сергій Пивоваров, Віталій Калініченко, Микола Ільків // ІІ Міжнародна зброєзнавча конференція: Тези доп. (м. Київ, 16-18 травня 2016 р.). – К., 2016. – С. 20-24. (завантажити)
 9. Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам’яток Буковини / Пивоваров С.В., Ільків М.В., Калініченко В.А. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Матер. ХІV Міжнар. наук. конф. (25 травня – 3 червня 2016 р.). – К., 2016. – С. 25-28. (завантажити)
 10. Клеймо на ручці античної амфори із Верхнього Попруття / Микола Ільків // Археологія & Фортифікація України: Зб. матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2016. – С. 88-91. (завантажити)
 11. Дослідження Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. у 2015-2016 рр. [Калініченко В., Пивоваров С.] // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – 2016. – Том 2 (42). – С. 7-44 (завантажити)
 12.  Порцеляновий посуд у стилі Батавія з Хотинської фортеці (за матеріалами археологічних досліджень 2013-2017 рр.) // «Археологія & Фортифікація України». Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2017. – С. 141-144. (завантажити)
 13. Архаїчні фібули з Чорнівського городища ХІІІ ст.: до питання інтерпретації // Церква-наука суспільство: питання взаємодії. Матеріали П’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції. – К., 2017. – С. 220-222. (завантажити)(спiавт. Калiнiченко В. А.)
 14. Археологія Буковини: здобутки та перспективи: Тези доповідей наукового семінару (м. Чернівці, 15 грудня 2017 р.). – Чернівці: Технодрук, 2017. – 104 с. (завантажити)

Курси, що читає:

Археологія, історія Стародавньої Греції та Риму, історія первісного суспільства, етнічна історія давньої України,  археологія Буковини

Додаткова інформація:

Народився 20 лютого 1985 р. в смт. Войнилів Калуського р-ну Івано-Франківської обл. в сімї службовців. Закінчив Снятинську гімназію в 2002 р., факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2007 р.

         Протягом 2007-2010 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі етнології, античної та середньовічної історії. У 2010 р. захистив канд. дис. на тему «Взаємозв’язки населення Південно-Східної Європи зі Східним Середземномор’ям у ІІ тисячолітті до н.е.» (наук. кер-к – проф. С.В. Пивоваров). З 2006 р. періодично працює лаборантом на цій же кафедрі. З 2011 р. – заступник директора Чернівецької філії ДП «НДЦ «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України, член ВГО «Спілка археологів України».

E_mail: m.ilkivml-Ќ¶у@}ДОпµchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterml-Ќ¶у@}ДОпµchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.