Оновлено
2020-12-09
13:54

Калініченко Віталій Андрійович

Калініченко Віталій Андрійович

Посада: асистент

Тематика наукових досліджень:

Сфера наукових інтересів: військова історія Першого Болгарського царства, археологія, середньовічна археологія Великої Моравії, Болгарії, Угорщини, Хазарського каганату, Візантії, Скандинавії, Прибалтики та Русі, військова археологія, середньовічне озброєння, археологія Буковини.

Список публікацій

  1. Калініченко В.А. Структура і командний склад військових підрозділів болгарського війська у ІХ – першій третині Х ст. // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: Збірник наукових праць на пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип. 7. – С. 118-138.
  2. Боднарюк М., Калініченко В. Нові знахідки пізньосередньовічного озброєння з території Пруто-Сіретського межиріччя: до постановки проблеми // Per aspera ad astra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 25-26.
  3. Калініченко В.А. «Σχλαβηνίας» на службі болгарських ханів під час війн з Візантією у першій половині ІХ ст. // Per aspera ad astra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 59-61
  4. Калініченко В., Пивоваров С. Нові знахідки предметів ударної зброї із середньовічного поселення в Рідківцях // Per aspera ad astra: ло 100-літнього ювілею відомого археолога Бориса Тимощука: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 8 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2019. – С. 62-64.

Курси, що читає:

Семінарські заняття: народознавство, історія Стародавньої Греції та Риму, етнографія України

Додаткова інформація:

Народився 2 травня 1992 р. в м. Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської обл. Закінчив Чернівецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 3 в 2009 р., факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2014 р. З 2014 р. – аспірант кафедри історії Стародавнього світу, Середніх віків та музеєзнавства. З 1 вересня 2016 р. – асистент цієї ж кафедри.

 

E_mail: v.kalinichenkoлГхpЧ™@‚mпПchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterлГхpЧ™@‚mпПchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.