Оновлено
2018-05-15
18:27

Чучко Михайло Костянтинович

Чучко Михайло Костянтинович

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор

Нагороди:

У 2010 р. нагороджений почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації.

У 2015 році нагороджений грамотою чернівецького міського голови.

Тематика наукових досліджень:

    Сфера наукових інтересів: православне культове будівництво на Буковині, соціально-релігійне життя православного населення північних волостей Молдавської землі та австрійської провінції Буковина; історія Буковинської Митрополії в румунський період; адміністративний устрій та урядування в Молдавському воєводстві; історія торгівлі та митної справи.

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

1.     История Буковинской православной епархии архипресвитера Кассиана Богатырца // Библиотека журнала «Русин». – 2015. – Вып. № 1. – С. 6-28 (завантажити)

2.     Архипресвитер Кассиан Богатырец исследователь церковной истории Буковинской Руси // Русин. – 2014. - № 1 (35). – С. 143-164. (завантажити) (видання включено до бази даних SCOPUS)

3.     Між австрійським патріотизмом і національними прагненнями: становище та державно-політичні орієнтири буковинського православного кліру в1914-1919 рр. // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2014. – Т. 2. (38). C. 245-294.  (завантажити)

4.     Сільське самоврядування в північних волостях Молдавської землі (друга половина XIV – третя чверть XVIII ст.). // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2015. – Т. 1 (39). - C. 223-238.(завантажити)

5.     Православна церква в житті чернівчан (з XV ст. до сьогодення) // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2015. – Т. 2 (40). – C. 323-347.(завантажити)

6.      «...Отколе начася Молдовскаа земля»: проблема виникнення середньовічної Молдавської держави в світлі літописної традиції та історичних документів // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Вижниця: Видавництво «Черемош» 2016. – Том 1 (41). – С. 151-168 (завантажити)

7.     Православні культові споруди Чернівців кінця ХV – початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – 2016. – Том 2 (42). – С. 221-265 (завантажити)

8.     Історико-етнографічні та пам’яткознавчі дослідження буковинського священика Дімітріє Дана (1856-1927) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – Tом 1 (43). – С. 235-277. (завантажити)

9.     Буковинское село Великий Кучуров и его жители в молдавский период [у співавт. – Боднарюк Б. М.]// Русин. – 2018. – № 1 – Вып. 51. – С. 162-179(завантажити) (видання включено до бази даних SCOPUS)

Курси, що читає:

Історія Росії в середні віки, історична географія, держава і законодавство у середньовіччі, культура Візантії, історія Середньовічної Молдавії, історія Османської імперії

Додаткова інформація:

    Михайло Костянтинович Чучко народився 11 листопада 1972 р. в смт. Путила Чернівецької області. Закінчивши Лужанську середню школу ( смт. Лужани Кіцманського району Чернівецької області) у 1989 р. вступив на історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника. У 1994 р., після закінчення навчання у Прикарпатському університеті ім. В.Стефаника (м. Івано-Франківськ), розпочав трудову діяльність у Чернівецькому музеї народної архітектури і побуту на посаді старшого наукового співробітника відділу етнографії. У 1995 р. став завідувачем етнографічного відділу. Протягом 1998–2000 рр. працював заступником голови Робочої групи з підготовки матеріалів до тому “Зводу пам’яток історії і культури по Чернівецькій області”.

21 червня 2000 р. в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України у м. Києві захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності етнологія (07.00.05) на тему “Буковинська дерев’яна культова архітектура ХVІІ–ХІХ ст. (До проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів)”. 17 січня 2001 р. рішенням президії ВАК України присуджено науковий ступінь кандидат історичних наук.

З 1 листопада 2000 р. працює на історичному факультеті Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Спершу обіймав посаду завідувача етнографічним музеєм історичного факультету  (2000 – 2002 рр.), згодом асистента (2002 – 2003 рр.) та доцента  (2003 – 2011 рр.) кафедри етнології, античної та середньовічної історії факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. У 2006 р.  присвоєно вчене звання доцент.

24 жовтня 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету захистив докторську дисертацію зі спеціальності всесвітня історія (07.00.02) на тему “Соціорелігійні аспекти повсякденного життя православного населення північної частини Молдавського воєводства та австрійської Буковини (друга половина XIV – початок ХХ ст.)”. 28 квітня 2009 р. рішенням президії ВАК України присуджено науковий ступінь доктор історичних наук.

1 квітня 2011 р. переведений на посаду професора кафедри етнології, античної та середньовічної історії факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за контрактом, як обраний за конкурсом. У 2012 р. присвоєно вчене звання професор. З 1 лютого 2013 р. по 2 березня 2015 р. - на посаді  в. о. завідувача кафедри етнології, античної та середньовічної історії факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ. З 3 березня 2015 року переведений на посаду завідувача кафедри етнології, античної та середньовічної історії, як обраний за контрактом (наказ № 198 к від 12.03.2015)

E_mail: m.chuchkoBйЗЧ@­PzЦЖchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterBйЗЧ@­PzЦЖchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.