Оновлено
2018-05-15
18:27

Воротняк Іван Дмитрович

Воротняк Іван Дмитрович

Посада: доцент
Вчений ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

  Сфера наукових досліджень: джерелознавство стародавньої історії, історія,  інформаційна евристика  в мережі Інтернет, історія Гренландії епохи вікінгів.

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

 1. Українська етнографія в глобальній інформаційній мережі Internet: специфіка евристики і використання інформації // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2012. – Т. 2 (34). – C. 114-139. (завантажити)
 2. Стародавня і середньовічна історія в мережі Інтернет: особливості пошуку і перспективи використання інформації в науковій діяльності і освітньому процесі // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2014. – Т. 1. (37). – C. 222-258. (завантажити)
 3. Жіночі образи у вінландських саґах як засоби пропагування християнства в середньовічній Ґренландії та Ісландії // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2015. ––Т. 1 (39). – C. 144-164. (завантажити)
 4. Чоловічі персонажі вінландських саґ у контексті поширення християнства на терені Ісландії та Ґренландії доби середньовіччя // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2015. ––Т. 2 (40). – C. 246-291. (завантажити)
 5. Колонізація ісландцями Гренландії та Вінланду в епоху вікінгів: мотиваційний аспект // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – 2016. – Том 2 (42). – С. 124-164 (завантажити)
 6.  Образ Вінланда як уособлення “земного раю” в середньовічній ісландській літературній традиції (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – T. 1 (43). – С. 120-159. (завантажити)

Курси, що читає:

Українська етнологія, джерелознавство, новітні технології викладання історії, народознавство, повсякденне життя давніх греків та римлян, охорона праці в галузі, культура та побут античного світу

 

Додаткова інформація:

Воротняк Іван Дмитрович – народився 1 липня 1980 р. в м. Вижниця Чернівецької області. З 1986 по 1996 р. навчався у вижницькій загальноосвітній середній школі.

У 1997 р. вступив на перший курс історичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. У 2002 р. отримав диплом магістра історії з відзнакою. З червня по листопад 2002 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри суспільних дисциплін Буковинського державного фінансово-економічного інституту.

З листопада 2002 по січень 2004 р. навчався в аспірантурі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. З лютого 2004 р. працює асистентом кафедри етнології, античної та середньовічної історії.

16 січня 2006 р. на засіданні вченої ради Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: “Агрокультура українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.” (спеціальність 07.00.05 – етнологія; науковий керівник – проф. Кожолянко Г. К.)

Список основних публікацій:

 1. Воротняк І. Д. Народний агрокалендар українців Буковини (зимовий період) // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології (далі – ПССІАЕ).– Т. 2. – Чернівці: Прут, 2002. – С. 204-217.
 2. Воротняк І. Д. Системи землеробства Буковини (ХІХ – початок ХХ ст.) // ПССІАЕ. – Т. 1 (15). – Чернівці: Прут, 2003. – С. 144-153.
 3. Воротняк І. Д. Способи удобрювання ґрунту на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // ПССІАЕ. – Т. 2 (16). – Чернівці: Прут, 2003. – С. 178-191.
 4. Воротняк І. Д. Застосування фабрично-заводських знарядь у землеробстві Буковини // Буковинський історико-етнографічний вісник (далі – БІЕВ). – Вип. 5. – Чернівці: Прут, 2003. – С. 189-199.
 5. Воротняк І. Д. Традиційні сільськогосподарські знаряддя обробітку ґрунту на Буковині // ПССІАЕ. – Т. 1 (17). – Чернівці: Прут, 2004. – С. 224-234.
 6. Воротняк І. Д. Інновації в рільництві Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання” (22-23 травня 2004 р.). – Вижниця: Черемош, 2004. – Ч. 2. – С. 177-192.
 7. Воротняк І. Д. Аграрні звичаї та обряди селян Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // ПССІАЕ. – Т. 2 (18). – Чернівці: Прут, 2004. – С. 139-151.
 8. Воротняк І. Д. Вплив природного середовища на землеробські заняття населення Буковини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: історія. – Вип. 2. – Тернопіль, 2004. – С. 24-29.
 9. Воротняк І. Д. Обряди відвертання стихійних лих та викликання дощу на Буковині // БІЕВ. – Вип. 6. – Чернівці: Прут, 2004. – С. 116-123.
 10. Воротняк І. Д., Пивоваров С. В. Наконечник плуга ХІV – ХVІ ст. з урочища Пуста Чорнівка // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання”. – Чернівці, 28-29 травня 2005 р. – Чернівці: Прут, 2005. – С. 162-166.
 11. Воротняк І. Д. Агрокультура Буковини в історико-етнографічних дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Матеріали ІІ Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання”. – Чернівці, 28-29 травня 2005 р. – Чернівці: Прут, 2005. – С. 242-250.
 12. Воротняк І. Д. Заходи інтенсифікації в землеробстві Буковини через призму сприйняття сільського населення (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи. Збірник наукових праць. – Вип. 19. – Київ: Унісерв, 2005. – С. 96-99.
 13. Воротняк І. Д. Семантика обрядів метеорологічної магії у сільського населення Буковини ХІХ – початку ХХ ст. // ПССІАЕ. – Т. 1 (21). – Чернівці: Прут, 2006. – С. 136-147.
 14. Воротняк І. Д. Розподіл ґендерних ролей у календарній обрядовості буковинського селянства весняно-літнього циклу // На перехрестях світової науки. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Вікно в європейську науку”, присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля. Чернівці, 20-21 травня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 183-187.

E_mail: i.vorotnyak5§'Ј@†5йжѓchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster5§'Ј@†5йжѓchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.