ќновлено
2017-09-21
12:47

—андул€к ≤ван √еорг≥йович

—андул€к ≤ван √еорг≥йович

ѕосада: зав. етнограф≥чним музеЇм
¬чений ступ≥нь: кандидат ≥сторичних наук

“ематика наукових досл≥джень:

≤стор≥€ туризму на Ѕуковин≥, ≥стор≥€ музейноњ справи на Ѕуковин≥

ѕерел≥к публ≥кац≥й, доступних дл€ перегл€ду/завантаженн€

≤сторичн≥ погл€ди ѕубл≥€  орнел≥€ “ацита // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнолог≥њ. – 2013. – “. 1. - C. 52-64. (завантажити)
≤сторичн≥ погл€ди ѕубл≥€  орнел≥€ “ацита (II) // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнолог≥њ. – 2013. – “.2. - C. 71-85. (завантажити)
—в€то ћакове€ у селах передпрськоњ частини Ѕуковини у XX ст // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнолог≥њ. - 2014. - “. 2. - —. 232-244.(завантажити)
”творенн€ та д≥€льн≥сть промислового музею у „ерн≥вц€х (1888-1935 pp.) // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнолог≥њ. - 2015. - “. 1. - —. 263-293. (завантажити) 
јрхеолог≥чн≥ колекц≥њ в музе€х Ѕуковини другоњ половини XIX – першоњ половини XX ст. // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнолог≥њ. - 2015. - “. 2. - —. 412-457.
(завантажити)


ƒодаткова ≥нформац≥€:

—андул€к ≤ван √еорг≥йович – народивс€ 22 березн€ 1963 р. в с. ¬еликий  учур≥в —торожинецького району „ерн≥вецькоњ област≥.  Ќавчавс€ у ¬еликокучур≥вськ≥й школ≥ з 1970 по 1980 рр. ѕ≥сл€ зак≥нченн€ школи почав свою трудову д≥€льн≥сть, працюючи слюсарем в ј“ѕ 2237 м. „ерн≥вц≥. ” в≥льний в≥д роботи час брав активну участь у гуртках художньоњ самод≥€льност≥, €к≥ д≥€ли при клуб≥ того ж п≥дприЇмства. « 1981 по 1984 р≥к служив у в≥йську.

Ќа посаду зав≥дуючого клубом с. √либочок-—н€ч≥вський був призначений 13 вересн€ 1988 р. Ѕез в≥дриву в≥д виробництва, прот€гом 1989–1992 рр. зак≥нчив „ерн≥вецьке училище культури (за спец≥альн≥стю: “кер≥вник хорового колективу”); у 1992 – 1997 рр. навчавс€ в –≥вненському державному ≥нститут≥ культури (фах – “менеджер-економ≥ст у невиробнич≥й сфер≥”). « березн€ 1995 р. почав працювати на посад≥ директора будинку культури с. ¬еликий  учур≥в. «а дос€гнут≥ усп≥хи в орган≥зац≥йно-масов≥й та ф≥нансово-господарськ≥й робот≥ неодноразово нагороджувавс€ грамотами, дипломами та грошовими прем≥€ми адм≥н≥страц≥Їю ¬еликокучур≥вськоњ с≥льськоњ ради, —торожинецьким в≥дд≥лом культури, районною адм≥н≥страц≥Їю, обласним управл≥нн€м культури, обласною державною адм≥н≥страц≥Їю та головою м. „ерн≥вц≥ тощо.

” 2004 р. призначаЇтьс€ на посаду зав≥дувача етнограф≥чного музею факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. 24 грудн€ 2010 року захистив дисертац≥ю на здобутт€ наукового ступен€ кандидата ≥сторичних наук   “–озвиток туризму на Ѕуковин≥ у друг≥й половин≥ ’≤’ – ’’ ст.” (07.00.01 - ≥стор≥€ ”крањни).  оло наукових ≥нтерес≥в – ≥стор≥€ становленн€ та розвитку туризму на Ѕуковин≥ в ’≤’ – ’’ ст. та досл≥дженн€ звичањв, традиц≥й та обр€д≥в р≥дного краю. „лен Ќац≥ональноњ сп≥лки журнал≥ст≥в ”крањни з 2005 р.

як журнал≥ст ≥ краЇзнавець, маЇ р€д публ≥кац≥й в пер≥одичних виданн€х краю та в≥дпов≥дних наукових зб≥рках. ƒрукувавс€ у Ѕуковинському ≥торико-етнограф≥чному в≥снику, ѕитанн€х стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнограф≥њ, газетах: “–≥дний край”, “„ерн≥вц≥”, “ћолодий Ѕуковинець”, “ райова осв≥та”, журнал≥ “ћолод≥жний ћерид≥ан” та ≥н.

¬ останн≥ роки працюЇ над ≥стор≥Їю села ¬еликий  учур≥в; приймаЇ активну участь у пол≥тичному житт≥ Ѕуковини; зокрема, був депутатом с≥льськоњ ради с. ¬еликий  учур≥в; нин≥ – депутат —торожинецькоњ районноњ ради.  р≥м того, Ї головою —торожинецького районного осередку ”—ƒѕ. ѕроживаЇ у с. √адил≥в —торожинецького р-ну „ерн≥вецькоњ обл. ќдружений, дружина – —андул€к –ањса ћаксим≥вна, син Ѕогдан.

—писок наукових публ≥кац≥й:

 1. ≤гор „еховський, јркад≥й ћойсей, ≤ван —андул€к. –итуал ≥н≥ц≥ац≥њ: посв€та через танець // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнолог≥њ. «б≥рник наукових статей. – „ерн≥вц≥: «олот≥ литаври, 1998. – —. 206 – 211.
 2. —андул€к ≤ван. —≥мейно-побутов≥ в≥руванн€ передг≥р’€ Ѕуковини // Ѕуковинський ≥сторико-етнограф≥чний в≥сник. – „ерн≥вц≥: ћ≥сто, 2000. – —. 48-49.
 3. —андул€к ≤ван. ќбр€дов≥сть украњнц≥в передг≥р’€ Ѕуковини п≥д час великоднього посту // Ѕуковинський ≥сторико-етнограф≥чний в≥сник. – „ерн≥вц≥: «олот≥ литаври, 2001. – —. 135-136.
 4. ≤ван —андул€к. —в€то-”спенська церква у с. ¬еликий  учур≥в // Ѕуковинський ≥сторико-етнограф≥чний в≥сник. – „ерн≥вц≥: ѕрут, 2003. – —. 212-215.
 5. ќлена  орн≥лович, ≤ван —андул€к. ‘рагменти фольклору в обр€д≥ вес≥лл€ в селах передг≥рноњ зони Ѕуковини // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнограф≥њ. «б≥рник наукових праць. – „ерн≥вц≥: ѕрут, 2003. – —. 219-227.
 6. ≤ван —андул€к. ќбр€д похорону в с. ¬еликий  учур≥в // ћатер≥али V≤ м≥жнародного наукового сем≥нару “„ерезовськ≥ читанн€”. – „ерн≥вц≥: ѕрут, 2004. – —. 241-246.
 7. ≤ван —андул€к. Ќовор≥чн≥ маланкуванн€ у буковинському передг≥р’њ (на приклад≥ с≥л ¬еликий  учур≥в, “ис≥вц≥, —н€ч≥в) // ћатер≥али ћ≥жнародного наукового сем≥нару “ айндл≥вськ≥ читанн€”. – „ерн≥вц≥, 22 – 23 травн€ 2004 р. „.1. – —. 249-253.
 8. ќлександр  ожол€нко, ≤ван —андул€к. ¬еликодн≥ колиски-гойдалки. –. ‘.  айндль ≥ украњнська ≥сторична наука // ћатер≥али ћ≥жнародного наукового сем≥нару “ айндл≥вськ≥ читанн€”. – ¬ижниц€: „еремош, 22 – 23 травн€ 2004. – „. 2. – —. 240-243.
 9. —андул€к ≤ван. “радиц≥њ народноњ педагог≥ки в украњнц≥в Ѕуковини другоњ половини ’≤’ – середини ’’ ст. (≥сторико-етнограф≥чний аспект) // ѕитанн€ ≥стор≥њ ”крањни: «б≥рник наукових статей. – „ерн≥вц≥: «елена Ѕуковина, 2004. – “. 7. – —. 162-168.
 10. ≤ван —андул€к. ¬ес≥льний обр€д “ѕохл≥бенн€” в украњнц≥в Ѕуковини // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнолог≥њ: «б≥рник наукових праць. – „ерн≥вц≥: ѕрут, 2004. – “. 2 (18). – —. 204-209.
 11. ≤ван —андул€к. —в€то ¬одохрест€ в селах передг≥рноњ зони Ѕуковини // Ѕуковинський ≥сторико-етнограф≥чний в≥сник. – „ерн≥вц≥: ѕрут, 2004. – ¬ип. 6. – —. 181-185.
 12. ≤ван —андул€к. ќрган≥зац≥€ дозв≥лл€ подорожн≥х на Ѕуковин≥ у ’V≤≤≤ – на початку ’’ ст. // Ѕуковинський журнал: „ерн≥вц≥, 2006. – 1. – —. 199-130.
 13. ≤ван —андул€к. Ўл€хи сполученн€ ≥ засоби комун≥кац≥њ: особливост≥ розвитку туристичноњ ≥нфраструктури Ѕуковини у друг≥й половин≥ ’≤’ – перш≥й половин≥ ’’ ст. // ѕитанн€ стародавньоњ та середньов≥чноњ ≥стор≥њ, археолог≥њ й етнолог≥њ: «б≥рник наукових праць. – „ерн≥вц≥: ѕрут, 2006. – “.1 (21). – —. 198-206.
 14. —андул€к ≤ван. “уризм на Ѕуковин≥: ≥сторичн≥ аспекти зародженн€ // ѕитанн€ ≥стор≥њ ”крањни: «б≥рник наукових статей. – „ерн≥вц≥: «елена Ѕуковина, 2005. – “.8. – —. 213–219.
 15. —андул€к ≤. ќсобливост≥ створенн€ рекреац≥йних та бальнеолог≥чних зон на Ѕуковин≥ у ’≤’ – на початку ’’ ст. // ћатер≥али V Ѕуковинськоњ ћ≥жнародноњ ≥сторико-краЇзнавчоњ конференц≥њ, присв€чен≥й 130-р≥ччю заснуванн€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ” двох томах. “.1: ≥стор≥€ ”крањни.  раЇзнавство. – „ерн≥вц≥:  ниги – ’’≤, 205. —. 460 – 468.
 16. ≤ван —андул€к. “уристично-в≥дпочинков≥ комплекси у „ерн≥вецьк≥й област≥ в 40 – 80-х рр. ’’ ст. // Ќа перехрест€х св≥товоњ науки. ћатер≥али ≤≤≤ ћ≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ “¬≥кно в Ївропейську науку”, присв€ченоњ 140-р≥ччю в≥д дн€ народженн€ –аймунда ‘р≥др≥ха  айндл€. „ерн≥вц≥, 20–21 травн€ 2006 р. – „ерн≥вц≥: ѕрут, 2006. – —. 306-308.

E_mail: i.sandulyak%ШЛ;ZЅ@еBeЛ>chnu.edu.ua

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster%ШЛ;ZЅ@еBeЛ>chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.