Оновлено
2018-05-15
18:27

Сандуляк Іван Георгійович

Сандуляк Іван Георгійович

Посада: зав. етнографічним музеєм
Вчений ступінь: кандидат історичних наук

Тематика наукових досліджень:

Історія туризму на Буковині, історія музейної справи на Буковині

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

Історичні погляди Публія Корнелія Тацита // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2013. – Т. 1. - C. 52-64. (завантажити)
Історичні погляди Публія Корнелія Тацита (II) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2013. – Т.2. - C. 71-85. (завантажити)
Свято Маковея у селах передпрської частини Буковини у XX ст // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2014. - Т. 2. - С. 232-244.(завантажити)
Утворення та діяльність промислового музею у Чернівцях (1888-1935 pp.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2015. - Т. 1. - С. 263-293. (завантажити) 
Археологічні колекції в музеях Буковини другої половини XIX – першої половини XX ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. - 2015. - Т. 2. - С. 412-457.
(завантажити)


Додаткова інформація:

Сандуляк Іван Георгійович – народився 22 березня 1963 р. в с. Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області.  Навчався у Великокучурівській школі з 1970 по 1980 рр. Після закінчення школи почав свою трудову діяльність, працюючи слюсарем в АТП 2237 м. Чернівці. У вільний від роботи час брав активну участь у гуртках художньої самодіяльності, які діяли при клубі того ж підприємства. З 1981 по 1984 рік служив у війську.

На посаду завідуючого клубом с. Глибочок-Снячівський був призначений 13 вересня 1988 р. Без відриву від виробництва, протягом 1989–1992 рр. закінчив Чернівецьке училище культури (за спеціальністю: “керівник хорового колективу”); у 1992 – 1997 рр. навчався в Рівненському державному інституті культури (фах – “менеджер-економіст у невиробничій сфері”). З березня 1995 р. почав працювати на посаді директора будинку культури с. Великий Кучурів. За досягнуті успіхи в організаційно-масовій та фінансово-господарській роботі неодноразово нагороджувався грамотами, дипломами та грошовими преміями адміністрацією Великокучурівської сільської ради, Сторожинецьким відділом культури, районною адміністрацією, обласним управлінням культури, обласною державною адміністрацією та головою м. Чернівці тощо.

У 2004 р. призначається на посаду завідувача етнографічного музею факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. 24 грудня 2010 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук   “Розвиток туризму на Буковині у другій половині ХІХ – ХХ ст.” (07.00.01 - історія України). Коло наукових інтересів – історія становлення та розвитку туризму на Буковині в ХІХ – ХХ ст. та дослідження звичаїв, традицій та обрядів рідного краю. Член Національної спілки журналістів України з 2005 р.

Як журналіст і краєзнавець, має ряд публікацій в періодичних виданнях краю та відповідних наукових збірках. Друкувався у Буковинському іторико-етнографічному віснику, Питаннях стародавньої та середньовічної історії, археології й етнографії, газетах: “Рідний край”, “Чернівці”, “Молодий Буковинець”, “Крайова освіта”, журналі “Молодіжний Меридіан” та ін.

В останні роки працює над історією села Великий Кучурів; приймає активну участь у політичному житті Буковини; зокрема, був депутатом сільської ради с. Великий Кучурів; нині – депутат Сторожинецької районної ради. Крім того, є головою Сторожинецького районного осередку УСДП. Проживає у с. Гадилів Сторожинецького р-ну Чернівецької обл. Одружений, дружина – Сандуляк Раїса Максимівна, син Богдан.

Список наукових публікацій:

 1. Ігор Чеховський, Аркадій Мойсей, Іван Сандуляк. Ритуал ініціації: посвята через танець // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових статей. – Чернівці: Золоті литаври, 1998. – С. 206 – 211.
 2. Сандуляк Іван. Сімейно-побутові вірування передгір’я Буковини // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Місто, 2000. – С. 48-49.
 3. Сандуляк Іван. Обрядовість українців передгір’я Буковини під час великоднього посту // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – С. 135-136.
 4. Іван Сандуляк. Свято-Успенська церква у с. Великий Кучурів // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Прут, 2003. – С. 212-215.
 5. Олена Корнілович, Іван Сандуляк. Фрагменти фольклору в обряді весілля в селах передгірної зони Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнографії. Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2003. – С. 219-227.
 6. Іван Сандуляк. Обряд похорону в с. Великий Кучурів // Матеріали VІ міжнародного наукового семінару “Черезовські читання”. – Чернівці: Прут, 2004. – С. 241-246.
 7. Іван Сандуляк. Новорічні маланкування у буковинському передгір’ї (на прикладі сіл Великий Кучурів, Тисівці, Снячів) // Матеріали Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання”. – Чернівці, 22 – 23 травня 2004 р. Ч.1. – С. 249-253.
 8. Олександр Кожолянко, Іван Сандуляк. Великодні колиски-гойдалки. Р. Ф. Кайндль і українська історична наука // Матеріали Міжнародного наукового семінару “Кайндлівські читання”. – Вижниця: Черемош, 22 – 23 травня 2004. – Ч. 2. – С. 240-243.
 9. Сандуляк Іван. Традиції народної педагогіки в українців Буковини другої половини ХІХ – середини ХХ ст. (історико-етнографічний аспект) // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – Т. 7. – С. 162-168.
 10. Іван Сандуляк. Весільний обряд “Похлібення” в українців Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2004. – Т. 2 (18). – С. 204-209.
 11. Іван Сандуляк. Свято Водохрестя в селах передгірної зони Буковини // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Прут, 2004. – Вип. 6. – С. 181-185.
 12. Іван Сандуляк. Організація дозвілля подорожніх на Буковині у ХVІІІ – на початку ХХ ст. // Буковинський журнал: Чернівці, 2006. – 1. – С. 199-130.
 13. Іван Сандуляк. Шляхи сполучення і засоби комунікації: особливості розвитку туристичної інфраструктури Буковини у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2006. – Т.1 (21). – С. 198-206.
 14. Сандуляк Іван. Туризм на Буковині: історичні аспекти зародження // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2005. – Т.8. – С. 213–219.
 15. Сандуляк І. Особливості створення рекреаційних та бальнеологічних зон на Буковині у ХІХ – на початку ХХ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченій 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. У двох томах. Т.1: історія України. Краєзнавство. – Чернівці: Книги – ХХІ, 205. С. 460 – 468.
 16. Іван Сандуляк. Туристично-відпочинкові комплекси у Чернівецькій області в 40 – 80-х рр. ХХ ст. // На перехрестях світової науки. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Вікно в європейську науку”, присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха Кайндля. Чернівці, 20–21 травня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 306-308.

E_mail: i.sandulyakіК6oиO@°еk<Эchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterіК6oиO@°еk<Эchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.