Оновлено
2019-05-17
12:47

Боднарюк Богдан Михайлович

Боднарюк Богдан Михайлович

Посада: доцент
Вчений ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

       Сфера наукових інтересів: Iсторія християнського чернецтва доби античності та середньовіччя, соціально-політична історія Молдови та Валахії, історія православ’я на Буковині.

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

 1. Св. Коламба Айовський та його роль у поширенні християнства на землях Піктавії в другій половині VІ ст. (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Вижниця: Видавництво «Черемош» 2016. – Том 1 (41). – С. 53-69. (завантажити)
 2. Джерела з історії християнського чернецтва доби пізньої античності й раннього середньовіччя: типологізація, класифікація та аналіз // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – 2016. – Том 2 (42). – С. 83-123 (завантажити)
 3. Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (І) (спiвавт. Яновський Я. М.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – T. 1 (43). – С. 7-21 (завантажити)
 4. Бенедиктинська орденська «константа» в західноєвропейському ранньосередньовічному соціумі: проблема витоків та формування // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – T. 1 (43). – С. 90-119. (завантажити)
 5. Церковно-релігійні конфлікти на терені Західної Європи: від хрещення Карлом Великим саксів до завершення альбігойських війн (785–1245 рр.) // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – 2016. – Т. 26. – С. 116-135. (завантажити)
 6. Єретичні рухи та міжконфесійне протистояння на терені Західної Європи: від завершення альбігойських війн до повстання камізарів (1245–1715 рр.) // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – 2017. – Т. 27. – С. 84-100. (завантажити).
 7. Буковинское село Великий Кучуров и его жители в молдавский период [у співавт. – Чучко М. К.] // Русин. – 2018. – № 1 – Вып. 51. – С. 162-179. (видання включено до бази даних SCOPUS) (завантажити)
 8. Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (ІІ) [у співавт. Яновський Я. М.] // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – Т. 2. – С. 8-20.(завантажити)
 9. Апокаліптика і мілленаризм в епоху Реформації: «втеча з Вавілону» мюнстерських радикальних анабаптистів та її наслідки (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – Т. 2. – C. 21-36 (завантажити)
 10. Католицькі чернечі ордени доби розвинутого середньовіччя: тенденції організаційної стратифікації та початок корпораційної стагнації // Наукові праці Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. Камʼянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2018. – Т. 28. – С. 71-97. [завантажити]
 11. Західноєвропейський прелленаризм ХVІІ ст.: відродження апокаліптичних настроїв та віри у Земне Царство Хрсита на тлі тридцятирічної війни й Англійської пуританської революції // Стародавнє Причорноморʼя. Випуск ХІІ / Голов. ред. І.В. Нємченко. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 52-57. [завантажити]
 12. Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (ІІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра історії Стародавнього світу, Середніх віків та музеєзнавства. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – Том 1 (45). – С. 9 – 45. [співавт. – Яновський Я. М.] [завантажити]
 13. Апокаліптика і мілленаризм в епоху Реформації: «втеча з Вавілону» мюнстерських радикальних анабаптистів та її наслідки (ІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра історії Стародавнього світу, Середніх віків та музеєзнавства. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. – Том 1 (45). – С. 164-215 [завантажити]

 

Курси, що читає:

Історія середніх віків, духовно-етичні вчення в історії світових цивілізацій, історія Візантійської імперії, розвиток науки доби античності та Середньовіччя

Додаткова інформація:

Народився 14 вересня 1964 року. У 1982 р. вступив до ЧДУ ім. Ю. Федьковича на історичний факультет (вечірня форма навчання). Протягом 1982-1984 рр. проходив службу в армії. Після повернення продовжив навчання в університеті, який закінчив 1990 р. Два наступні роки (1990-1992) вчителював в одній з міських середніх шкіл. В 1992 р. поступив до стаціонарної аспірантури Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. У квітні 1995 р. достроково захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 07.00.02. – всесвітня історія на тему: “Виникнення та розвиток католицьких чернечих орденів в Європі у VІ – ХVІ сторіччях”.

З вересня 1995 р. працює в ЧДУ ім. Ю. Федьковича на кафедрі етнології, античної та середньовічної історії.

Брав участь у ряді міжнародних наукових проектів по транскордонному співробітництву між Україною та Румунією.

E_mail: b.bodnariukМBHA@ЯF#chnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterМBHA@ЯF#chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.