Оновлено
2019-01-11
14:20

Боднарюк Богдан Михайлович

Боднарюк Богдан Михайлович

Посада: доцент
Вчений ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент

Тематика наукових досліджень:

    Сфера наукових інтересів: Iсторія християнського чернецтва доби античності та середньовіччя, соціально-політична історія Молдови та Валахії, історія православ’я на Буковині.

Перелік публікацій, доступних для перегляду/завантаження

1.     Сирійське чернецтво IV – першої половини VII ст: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (І) // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2013. Т. 2 (36). – C. 85-109. (завантажити)

2.     Сирійське чернецтво IV – першої половини VII ст: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (ІІ) // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2014. – Т. 1. (37). – С. 116-143. (завантажити)

3.     Сирійське чернецтво IV – першої половини VII ст: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (ІІІ) // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2014. – Т. 2 (38). – С. 83-110 (завантажити)

4.     Сирійське чернецтво IV – першої половини VII ст: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (ІV) // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2015. T. 1. (39). – С. 106-129. (завантажити)

5.     Сирійське чернецтво IV – першої половини VII ст: організаційні засади, духовно-світоглядні орієнтири та аскетична практика (V) // Питання стародавньої, середньовічної історії, археології й етнології. – 2015. T. 2. (40). – C. 111-141. (завантажити)

6.     Св.Коламба Айовський та його роль у поширенні християнства на землях Піктавії в другій половині VІ ст. (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Вижниця: Видавництво «Черемош» 2016. – Том 1 (41). – С. 53-69. (завантажити)

7.     Джерела з історії християнського чернецтва доби пізньої античності й раннього середньовіччя: типологізація, класифікація та аналіз // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – 2016. – Том 2 (42). – С. 83-123 (завантажити)

8.     Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (І) (спiвавт. Яновський Я. М.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – T. 1 (43). – С. 7-21 (завантажити)

9.     Бенедиктинська орденська «константа» в західноєвропейському ранньосередньовічному соціумі: проблема витоків та формування // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – T. 1 (43). – С. 90-119. (завантажити)

10.Церковно-релігійні конфлікти на терені Західної Європи: від хрещення Карлом Великим саксів до завершення альбігойських війн (785–1245 рр.) // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – 2016. – Т. 26. – С. 116-135. (завантажити)

11.Єретичні рухи та міжконфесійне протистояння на терені Західної Європи: від завершення альбігойських війн до повстання камізарів (1245–1715 рр.) // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – 2017. – Т. 27. – С. 84-100. (завантажити).

12.Буковинское село Великий Кучуров и его жители в молдавский период [у співавт. – Чучко М. К.]// Русин. – 2018. – № 1 – Вып. 51. – С. 162-179. (завантажити) (видання включено до бази даних SCOPUS)

13.Давньоєгипетська релігія: космологія, космогонія, культи, обряди та містерії (ІІ) [у співавт. Яновський Я. М.] // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – Т. 2. – С. 8-20.(завантажити)

14.Боднарюк Б. Апокаліптика і мілленаризм в епоху Реформації: "втеча з Вавілону" мюнстерських радикальних анабаптистів та її наслідки (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – 2017. – Т. 2. – C. 21-36 (завантажити)

Курси, що читає:

Історія середніх віків, духовно-етичні вчення в історії світових цивілізацій, історія Візантійської імперії, розвиток науки доби античності та Середньовіччя

Додаткова інформація:

Народився 14 вересня 1964 року. У 1982 р. вступив до ЧДУ ім. Ю. Федьковича на історичний факультет (вечірня форма навчання). Протягом 1982-1984 рр. проходив службу в армії. Після повернення продовжив навчання в університеті, який закінчив 1990 р. Два наступні роки (1990-1992) вчителював в одній з міських середніх шкіл. В 1992 р. поступив до стаціонарної аспірантури Київського державного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. У квітні 1995 р. достроково захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 07.00.02. – всесвітня історія на тему: “Виникнення та розвиток католицьких чернечих орденів в Європі у VІ – ХVІ сторіччях”.

З вересня 1995 р. працює в ЧДУ ім. Ю. Федьковича на кафедрі етнології, античної та середньовічної історії.

Брав участь у ряді міжнародних наукових проектів по транскордонному співробітництву між Україною та Румунією.

E_mail: b.bodnariukвЪ„@0{„дchnu.edu.ua

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterвЪ„@0{„дchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.