Оновлено
2018-05-15
18:27

Методичні рекомендації

 

1.     Як написати наукову працю: Методичні рекомендації / Укл.: Возний І.П., Добржанський О.В., Марусик Т.В., Масан О.М., Чучко М.К. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – 48 с.

2.     Пам’ятка студентам 1-го курсу. Інформаційно-довідкове та методичне видання / Укладачі: І.П.Возний, В.Л.Карпо, Г.М.Скорейко. – Чернівці, 2005. – 57 с.

3.     Кожолянко О.В. Етнологія: Методичні вказівки до практичних занять. – Чернівці: Рута, 2008. – 68 с.

4.     Кожолянко О.В.  Народознавство: Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2008. – 96 с.

5.     Кожолянко О.В. Етнографія України: Методичні вказівки. – Чернівці: Рута, 2008. – 92 с.

6.     Історія Стародавньої Греції та Риму: Метод. рекомендації до практ. занять – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 64 с.

7.     Воротняк І. Д., Шестаков Ю. П., Мойсей А. А. Історія Стародавнього Сходу. Метод. рекомендації до практ. – Чернівці: Рута, 2008. – 72 с.

8.     Воротняк І. Д., Пивоваров С. В. Історія Стародавньої Греції та Риму: Метод. рекомендації до практ. занять – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 64 с.

9.     Воротняк І. Д. Джерелознавство історії стародавнього світу: Методичні рекомендації до семінарських занять. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 88 с.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterWљ>@vd‡|дchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.