Оновлено
2018-05-15
18:27

Статті в вітчизняних журналах

 

1.     Боднарюк Б. М. Візантійські монастирі кінця ІХ-ХІ ст.: типіки, особливості організації та устрою (ІІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2010. – Том 2 (30). – С. 122-134.

2.     Ільків М. В. Розвідки в басейні р. Прут // Археологічні дослідження в Україні. 2009. – Київ-Луцьк: ІА НАНУ, 2010. – С. 173-175.

3.     Ільків М. В. Металургія населення Середнього Подністров’я в епоху бронзи // Археологічні студії. – Київ-Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – Вип. 4. – С. 28-38.

4.     Ільків М. В. Нові знахідки епохи бронзи на Буковині // Археологія і давня історія України. – К.: ІА НАНУ, 2010. – Вип. 2: Археологія Правобережної України. – С. 43-49.

5.     Ільків М. В. Деякі аспекти взаємозв’язків східноєвропейського населення з Ахейською Грецією в другій чверті – середині ІІ тисячоліття до н.е. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2010. – Т. 2(30). – С. 61-78.

6.     Ільків М. В. Археологічні розвідки на пам’ятках пізньобронзового віку на території Чернівецької області у 2009-2010 роках // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Т. 1(31). – С. 26-39.

7.     Кожолянко Г. К. Доповнюючі елементи традиційного народного костюма українців Буковини // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 1. – С. 57-66.

8.     Кожолянко Г. К. Традиції громадського шлюбу на Буковині // Берегиня. –2011. – №1(68). – С. 43-58.

9.     Кожолянко Г. К. Еміграція українців до Америки з ХVІІ до кінця ХІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Т. 1(31). – Чернівці, 2011. – С. 224-230.

10.Кожолянко Г. К. Українці на західному побережжі Америки та в Канаді у ХVІІІ – 80-х рр. ХІХ ст. // Матеріали першої Міжнародної конференції з канадознавства 26-28 лютого 2010 р. – Чернівці, 2011. – С. 217-222.

11.Кожолянко Г. К. Національна ідея і освітньо-виховні завдання у закладах освіти України на початку ХХІ ст. / Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії. – К., 2011. – С. 119-121.

12.Кожолянко Г. К. Дослідження етнополітичних процесів: русини, руснаки, українці // Народна творчість та етнографія. – 2011. – № 1. – С. 126-130.

13.Кожолянко О. Г. Відродження української рідної віри у 60-90-х рр. ХХ ст. // Науковий щорічник «Історія релігій в Україні. –Кн.1. – Львів, 2010. – С. 460-466.

14.Кожолянко О. Г. Новорічний обрядовий карнавал румунів Буковини – «Маланка» // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця, «Черемош», 2010. – Том 2 (30). – С. 195-206.

15.Кожолянко О. Г. Соціальні, історичні та релігійні колядки молдован Буковини // Русин. – 2010. – №2. – С. 175-179.

16.Кожолянко О. Г. Магія тварин в зимовій обрядовості українців Буковини // Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2010. –С. 61-63.

17.Мисько Ю. В. Сиро-палестинські хрести-енколпіони з території межиріччя Верхнього Пруту і Середнього Дністра // Сугдейский сборник. – Вып. IV. – Киев-Судак: “ТОВ «Горобець»”, 2010. – С. 445-452.

18.Мисько Ю. В. Храми та мечеті Хотинської фортеці // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2010. – Т. 2 (30). – С. 79-91.

19.Мисько Ю. В. Замкова церква Хотинської фортеці // Археологічні студії. – Київ-Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – Вип. 4. – С. 346-356.

20.Мисько Ю. В. Мисько Ю. З історії Хотинської фортеці // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Том 2 (32). – С. 92-105.

21.Чучко М. К. Оборона Сучави (24 вересня-19 жовтня 1497 р.): з історії польсько-молдавської війни 1497-1499 рр. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. уні-тет, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2010. – Т. 1. – С. 104-115.

22.Чучко М. К. Православна церква на Буковині в епоху пізнього середньовіччя та нового часу // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. уні-тет, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2010. – Том 2(30). – С. 149-160.

23.Чучко М. К. Чернівецькі дерев’яні церкви ХVІІІ ст.: історія спорудження, архітектура, доля // Чернівці: Історія і сучасність (Ювілейне видання до 600-річчя першої писемної згадки про місто). [Кол. монографія] В.М. Ботушанський, С.В. Біленкова, О.В. Добржанський та ін. За заг. ред. В.М. Ботушанського. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – С.  75-78.

24.Чучко М. К. Етнодемографічна ситуація на Буковині в першій половині ХХ – на початку ХХІ ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Зб. наук. статей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Т. 23-24. – С. 160-165.

25.Чучко М. К. Еволюція богослужебного та повсякденного одягу православного кліру в північній Молдавії і Буковині // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. уні-тет, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Том 1(31). – С. 178-191.

26.Чучко М. «Свій між своїми, чужий між чужими»: Життя та архієрейське служіння митрополита Антонія (Черновського) в Молдавії і Росії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. уні-тет, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – Том 2 (32). – С. 119-131.

27.Чучко М. Буковина та її жителі в описах першої половини ХІХ ст. // Питання історії України. Зб. наук. праць. – Чернівці: Технодрук, 2011. – T. 14. – С. 128-134.

 

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць / Чернівецький нац. уні-тет, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2012. – Том 2(34). – 255 с. 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterъм_yлў@ўpc ЕЪchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.