Оновлено
2018-05-15
18:27

Тези доповідей

Матеріали міжнародних конференцій

 1. Чучко М.К. Канонічна регламентація функціональних частин буковинського дерев’яного православного храму ХVІІ-ХІХ ст. // Проблеми історії та археології України до 100-річчя ХІІ Археологічного з’їзду. Міжнародна наукова конференція (25-26 жовтня 2002 року). – Харків, 2002. – С.
 2. Чучко М., Олександр Монастирський – дослідник традиційної культури та побуту українців Буковини // Міжнародна наукова конференція „Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура” (19-20 листопада 2002 року) м. Київ. [в співавторстві Грябан В.]. – С.
 3. Чучко М. Піст у традиційній культурі православного населення Буковини ХVІІ – початку ХХ ст.: соціальна взаємодія церковних канонів і етнічних стереотипів // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. - С. 246-256.
 4. Чучко М. Зовнішній вигляд та вбрання буковинського православного кліру в ХVІІІ – на початку ХХ ст. // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 131-142.
 5. Чучко М.К. Канонічна регламентація функціональних частин буковинського дерев’яного храму ХІХ ст. // Проблеми історії та археології України. Збірник доповідей Міжнародної наукової конференції до 100-річчя ХІІ археологічного з’їзду в м. Харкові 25-26 жовтня 2002 року. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – С.230-232
 6. Чучко М., Грябан В. Ритуальна стрільба в традиційній обрядовій культурі українців Буковини кінця ХVІІІ-ХХ ст. // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 1. – Чернівці: Рута, 2003.. – С. 472-474
 7. Боднарюк Б., Федорук А. Участь козаків у антиосманських війнах дунайських князівств (остання третина ХVІ – початок ХVІІ ст.) // Хотинська війна. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 380-річчю Хотинської війни, м. Хотин, 22 жовтня 2001 р. – Чернівці: Прут, 2001. – С. 81-92
 8. Боднарюк Б. Функції духовних отців у чернечому середовищі на Сході в період Вселенських Соборів // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 45-58.
 9. Боднарюк Б. Роль і прерогативи інституту старців у ранньохристиянсько му чернецтві Сходу (ІV-VІІ ст.) // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. – С. 12-22.
 10. Боднарюк Б. Місіонерська практика християнського чернецтва в період раннього Середньовіччя (на прикладі Англії та Центрально-Східної Європи) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / Упоряд. і відп. ред. В.Балух. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 174-181
 11. Боднарюк Б., Балух В.О. Витоки і складові утворення Галицької митрополії та її статус у складі Православної Церкви в Україні // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів: Соціально-гуманітарні науки / Упоряд. і відп. ред. В.Балух. – Чернівці: Рута, 2004.. – С.188-196.
 12. Воротняк І. Землеробські заняття населення Буковини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.): екологічний аспект // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004..– С. 226-234.
 13. Воротняк І. Інновації в рільництві Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. –. – С. 177-192.
 14. Кожолянко Г.К. Населення Буковини у ХІХ – 40-х рр. ХХ ст. // 1939 рік в історичній долі України і українців / Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 вересня 1999 р. – Львів, 2001. – С. 47-49.
 15. Кожолянко Г. Тарас Шевченко – етнограф-етнолог (до 190-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка) // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 135-151.
 16. Кожолянко Г. Раймонд Фрідріх Кайндль – австрійсько-буковинський історик, етнолог, народознавець // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 115-126.
 17. Кожолянко Г., Мойсей А. (аспірант) Цикл „Вовчих” свят у румунів Буковини // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. – С. 196-206.
 18. Кожолянко Г., Семанів І. Особливості орнаментації писанок Гуцульщини // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. – С. 212-219.
 19. Кожолянко О.Г., Сандуляк І. Великодні колиски-гойдалки // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. –. – С. 240-243.
 20. Кожолянко Г.К. „Катрице”, „Фрте” и „Бриу” в комплексе традиционной одежды румын Буковины // Мода и дизайн исторический опыт – новые технологии. Материалы 7-й международной научной конференции / Под ред. Калашниковой Н.М. СПб.: СПГТД, 2004. – С. 39-42.
 21. Кожолянко Г.К. Духовній світ українців. Погляд через тисячоліття // ІІ Міжнародна науково-практична конференція „Українська національна ідея: минуле, сучасне, майбутнє” (УНІ - ІІ) (Одеса, 2004 р.): Тези доповідей. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 17-18
 22. Кожолянко Г.К. Володимир Шиян про духовну культуру українців // Ucrainica I. Soucasna ukrajinistika problemy jjzyka, literature a kultury. Sbornik clanku 2. Olomoucke symposium ukrajinistu 26.-28. srpna/ - Olomouc, 2004. – C. 364-369/
 23. Кожолянко Г.К. Основні духовні культури українців // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 1. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 4-8
 24. Кожолянко Г.К. Етнологічні дослідження Володимира Шаяна // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження. – Том 4: збірка наукових праць // Відповідн. ред. О.В.Колесник (частина перша), І.І.Мартинчук (частина друга). – Донецк, 2004. – 103-106.
 25. Кожолянко О.Г. Календарні свята українців у дослідженнях канадсько-українських вчених другої половини ХХ ст. // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 175-185.
 26. Кожолянко О.Г. Використання хліба у весняній календарній обрядовості українців Буковини // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 152-158.
 27. Кожолянко О.Г., Сандуляк І. Великодні колиски-гойдалки // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. – С. 240-243.
 28. Кожолянко О.Г. Іллівські сільські храмові свята Буковини // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження. – Том 4: збірка наукових праць // Відповідн. ред. О.В.Колесник (частина перша), І.І.Мартинчук (частина друга). – Донецк, 2004. – С. 96-99
 29. Кожолянко О.В. Коровайний обряд у весільній обрядовості Буковини // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 193-201.
 30. Кожолянко О.В. Особливості перед весільного циклу весільного обряду Прутсько-Дністровського межиріччя Буковини кінця ХІХ – початку ХХ століття // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 241-249.
 31. Кожолянко О.В. Весільне деревце як елемент весільної обрядовості Буковини (на прикладі Заставнівського району) // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали та дослідження. – Том 4: збірка наукових праць // Відповідн. ред. О.В.Колесник (частина перша), І.І.Мартинчук (частина друга). – Донецк, 2004.. – С. 99-101.
 32. Масан О. Маловідоме джерело з історії Хотинської війни 1621 року // Хотинська війна 1621 року (до 380-річчя): Матеріали міжнар. наук. конф. – Чернівці: Прут, 2002. - С. 33-42 [співавт.: В.Л. Карпо].
 33. Масан О. Чи була Друга Хотинська війна? // Хотинська війна 1621 року (до 380-річчя): Матеріали міжнар. наук. конф. – Чернівці: Прут, 2002. - С. 73-80
 34. Масан О. Борис Онисимович Тимощук: життя і наукова діяльність (до85-річчя від дня народження) // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 72-87.
 35. Масан О. Професійне об’єднання у містах держави німецького ордену в Прусії // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. –. – С. 45-54
 36. Мисько Ю. Типы печей у восточных славян (по археологическим данным Днепровского Правобережья) // ІV Конгресс этнографов и антропологов России. Нальчик. 20-23 сентября 2001 г. – Нальчик, 2001. - 195
 37. Мисько Ю. Культова атрибутика каміння в слов’янських язичницьких пам’ятках Верхнього По пруття та Середнього Подністров’я // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 108-115.
 38. Мисько Ю. Трипільська версія етногенезу українців як приклад етнонаціональної міфотворчості // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. –. – С. 111-121.
 39. Мойсей А.А. Внесок Олександра Воєвідки (1862-1931) у процес дослідження буковинського музичного фольклору // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VI міжнародного наукового семінару „Черезовські читання” (Чернівці, 20 березня 2004 р.). – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – С. 234-240.
 40. Мойсей А.А. Нові дані про життєвий шлях та наукову діяльність буковинського етнографа Дімітрія Дана // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання” (22-23 травня 2004 р.). – Вижниця: Черемош, 2004. – Ч. 1. – С. 191-197.
 41. Кожолянко Г.К., Мойсей А.А. Цикл „вовчих” свят у румунів Буковини // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання” (22-23 травня 2004 р.). – Вижниця: Черемош, 2004. – Ч. 2. – С. 196-205.
 42. Пивоваров С. Кам’яні іноки в давньоруських старожитностях Буковини // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 98-108.
 43. Пивоваров С. Дослідження давньоруського городища в с. Недобоївці у 2003 р. // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина І. – Вижниця: Черемош, 2004. – С. 100-108.
 44. Пивоваров С., Паук О. Монетні прикраси ХІХ – початку ХХ ст. Середнього Подністров’я // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 2. – Вижниця: Черемош, 2004. –. С. 131-133.
 45. Пивоваров С. Озброєння воїна ХІV ст. з Середнього Подністров’я (за даними археологічних розкопок в с.Зелена Липа) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Збірник наукових статей. Частина 1. – Чернівці: Рута, 2003.. – С. 120-124
 46. Хільчевський С. Давньоєгипетська аграрна культура у дослідженнях єгиптологів в першій половині ХХ ст. // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004. – С. 9-17.
 47. Шестаков Ю. Організація та підготовка етнографічних експедицій // Етнокультура у контексті світової історії: Матеріали VІ міжнародного наукового семінару „Черезовські читання”, Чернівці, 20 березня 2004 р. – Чернівці: Прут, 2004.. – С. 166-174
 48. Шестаков Ю. Основні проблеми підготовки етнографічної експедиції // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. Матеріали Міжнародного наукового семінару „Кайндлівські читання”, 22-23 травня 2004 р. Частина 1. – Вижниця: Черемош, 2004. – С. 253-258.
 49. Масан О. Поділля та Прусія у ХV ст. // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 164-167

Матеріали українських конференцій

 1. Воротняк І. Застосування фабрично-заводських знарядь у землеробстві Буковини // Буковинський історико-етнографічний вісник / Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5. – С. 189-200
 2. Кожолянко О. (здобувач) Ідеологія Святої Вечері в обрядовості українців // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 219-222
 3. Корнілович О. Особливості перед весільного періоду сімейної обрядовості гуцулів Буковини // Буковинський історико-етнографічний вісник / Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5. – С. 203-207
 4. Гадинко О., Масан О. Проблематика „Оустаицьтва о мытах” господаря Олександра Доброго від 8 жовтня 1408 р. // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5. – 67-71
 5. Карпо В., Масан О. Хотинська битва 1673 року та її міжнародне значення // Буковинський історико-етнографічний вісник / Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5. – С. 75-80
 6. Масан О., Требик Т. З історії Нелипівців (До питання про перші документальної згадки села) // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 148-152
 7. Хабуля А., Масан О. Весільна обрядовість села Колінківці на Хотинщині // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 170-172
 8. Масан О. Йоган фон Мікуліч-Радецькі (Штрихи до біографії видатного хірурга) // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5. – С. 62-67
 9. Мисько Ю.В. Про інтерпретацію деяких знахідок з Рашківського поселення // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 28-31
 10. Пивоваров С., Федорук А. Археологічні дані про арбалетне озброєння на Буковині (за матеріалами розкопок городища в с. Зелена Липа) // Музейний щорічник. 2003 (Матеріали науково-практичної конференції „Музей та музейна справа на початку ІІІ тисячоліття”. М. Чернівці, 14 травня 2003 р.). – Випуск 2. (24). – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С. 85-93
 11. Михайлюк В., Пивоваров С. Нумізматичні пам’ятки з Хотинщини (за матеріалами розкопок 2002-2003 рр.) // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5. – 23-28
 12. Нагорна Т., Пивоваров С. Буковинське чільце діадема (за археологічними та етнографічними матеріалами) // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 31-34
 13. Пивоваров С. Добринівські металеві бони // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 42-46
 14. Хільчевський С., Паук О. Буковинська народна поетеса і художниця Домка Ботушанська // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 155-158
 15. Чучко М. Етнографічне вивчення українського населення Буковинських Карпат Василем Козарищуком // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5. – С. 232-236
 16. Шестаков Ю., Пирог У. Г.К.Кожолянко – дослідник етнографії Буковини // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 166-170
 17. Шестаков Ю. Особливості етнологічної експедиційної роботи // Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5.. – С. 239-243
 18. Масан О. Поділля та Прусія у ХV ст. // Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 164-167
 19. Кожолянко Г. Питання „толерантності” у релігійних справах австрійської адміністрації на Буковині в останній чверті ХХVІІІ – ХІХ ст. // Буковинський історико-етнографічний вісник / Матеріали VІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції „Буковина – мій рідний край” (м. Чернівці, листопад 2003). – Чернівці: Прут, 2003. – Вип. 5. – С. 108-114
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster?Џ§©с@е<†-Џchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.