Оновлено
2018-05-15
18:27

Інші публікації, проспекти, брошури та інше)

Статті у збірниках наукових праць

 1. Боднарюк Б. Пізньоантичне чернецтво Єгипту у контексті східної аскетичної традиції // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С.15-46.
 2. Боднарюк Б. Імперія і Пустеля: антиномічне протистояння християнської аскетичної ідеї та імперського соціуму в ІV-VІІ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 123-124. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: рута, 2002. – С. 262-272.
 3. Боднарюк Б. Ігор Чеховський. Демонологічні вірування і народний календар українців Карпатського регіону. – Чернівці: Зелена Буковина, 2001. – 303 с. (Синкретизм і традиція в культурі населення Українських Карпат і Середнього Подністров’я) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 123-124. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: рута, 2002. – С. 491-493.
 4. Боднарюк Б. Апостольська діяльність ірландських ченців-подвижників на землях англосаксонських королівств у VІ-ІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 89-109
 5. Боднарюк Б. Формування афонського чернецтва у V1-першій половині Х1 ст. (до місії Косьми Цинкуляка) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15). - С. 7-27
 6. Боднарюк Б. Витоки феномена козацтва в етно-цивілізаційному контексті східноєвропейської історії (проблема соціумної ідентифікації) // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т.6. – С.49-54
 7. Боднарюк Б. Елліністичні та гностичні витоки ранньохристиянської аскези (Логос Філона і Гносис Валентина) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 173-174. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 211-221
 8. Балух В., Боднарюк Б. Філософсько-теологічні аспекти формування догматичних засад Християнської Церкви у другій половині ІV ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип.. 148-149. Філософія. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С. 69-74
 9. Балух В., Боднарюк Б. Християнство у Римській імперії в 30-70-х рр.. ІV ст. // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Випуск 4 / За редакцією А.Є.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2002. – С. 184-203
 10. Боднарюк Б. Особливості християнізації кельтських племен і напрями чернечого місіонерства у Західній та Центральній Європі в ІV – ХІ ст. (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16). – С. 7-36
 11. Боднарюк Б. Напрямки й організаційно-практична специфіка чернечого місіонерства в Європі у ІV–ХІ ст. (ІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). - С. 7-35.
 12. Боднарюк Б. Початкова Євангельська проповідь і етапи розвитку чернечого місіонерства на теренах Європи в ІV-ІХ ст. (ІІІ) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18). – С. 7-38.
 13. Боднарюк Б., Федорук А. Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. – СПб: Университетская книга, 2001. – 640 с. // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2004. – Т. 7. – С.213-215 (рецензія)
 14. Воротняк І. Народний агрокалендар українців Буковини (зимовий період) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 204-216
 15. Воротняк І. Системи землеробства Буковини (ХІХ – початок ХХ ст.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15). – С. 144-153
 16. Воротняк І. Способи удобрювання ґрунту на Буковині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) //Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16). – С. 178-191
 17. Воротняк І. Традиційні сільськогосподарські знаряддя обробітку ґрунту на Буковині // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 224-234.
 18. Воротняк І. Аграрні звичаї та обряди селян Буковини кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18).. – С. 139-151.
 19. Кожолянко Г. Весняні свята на Буковині // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С. 173-188.
 20. Кожолянко Г., Сімейна обрядовість в етнографічній спадщині С.Ф.Маріані // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С. 279-290 [в співавторстві з Мойсеєм А.].
 21. Кожолянко Г. Сім’я і сімейні відносини на Буковині. Історико-етнологічний аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 123-124. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: рута, 2002. – С. 312-322.
 22. Кожолянко Г. Дослідження витоків новорічно-різдвяних святкувань українців Степаном Килимником // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження: Том 3: збірка наукових праць .- Одеса, 2002. – С. 214-216 [в співавторстві з Кожолянко А.].
 23. Кожолянко Г. Календарна обрядовість українців у дослідженні вченого-етнографа з Поділля Степана Килимника // Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і сучасність: Науковий збірник. – Кам’янець Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – С. 15-23 [в співавторстві з Кожолянко А.]..
 24. Кожолянко Г. Духовний світ українського етносу від час офіційного впровадження християнства на Русі // Дар служити науці: Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Володимира Задорожного. – Ужгород: Патент, 2001. – С. 260-269.
 25. Кожолянко Г. Свято Купала на Буковині: минуле і сучасне // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Вип. 4. – С. 116-129.
 26. Кожолянко Г. Проблема збереження традиційної культури українців на межі ХХ-ХХІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С.161-166
 27. Кожолянко Г. Мойсей А. Календарна обрядовість буковинських румунів у дослідженнях С.Ф.Маріана.// Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2 – С. 179-186
 28. Кожолянко Г., Бойко Н. Михайло Максимович - фундатор української етнографії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 199-203
 29. Кожолянко Г. Архип Данилюк. Скарби народної архітектури Гуцульщини. Етнографічний нарис // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 250-251
 30. Кожолянко Г., Мойсей А. Учні та послідовники етнографа С.Ф.Моріана // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15).. – С. 170-177
 31. Кожолянко Г. Володимир Шиян про етнонаціональні та інтернаціональні релігії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15).. – С. 163-169
 32. Кожолянко Г. (рецензія) Валентина Борисенко. Нариси з історії української етнології 1920-1930-х років (Київ: Унівесерв, 2002. – 92 с.: іл.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15).. – С. 254-257
 33. Кожолянко Г. Передмова. Петрюк В.О. Обряди і звичаї мамаївців. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – С. 3-4.
 34. Кожолянко Г. Передмова. Мойсей А.А. Сіміон Флоря Маріан – етнограф Буковини. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 9-10.
 35. Кожолянко Г. Релігійна ситуація на Буковині у ХV другій половині ХVІІІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – С. 132-139
 36. Кожолянко Г. (рецензія) Голоси предків закарпатських українців-русинів 20-20-х рр.. ХХ ст. Мушинка М. голоси предків. Звукові записи фольклору Закарпаття із архіву Івана Данькевича (1929, 1935) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – С. 258-261
 37. Кожолянко Г. Етнологічна наука в Україні на початку ХХІ ст.: проблеми й перспективи // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 93-102.
 38. Кожолянко Г., Мойсей А. Олтяну А. Календарі румунського народу (Бухарест: Паїда, 2001. – 741 с.: іл.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 244-247.
 39. Кожолянко Г.К., Кожолянко О.Г. Культові дохристиянські пам’ятки Буковини та північної частини Бессарабії. Етнологічний аналіз // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18). – С. 39-47.
 40. Кожолянко Г.К. Давні рідновірські та християнські обряди в осінній календарній обрядовості Буковинців // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18).. – С. 87-97
 41. Кожолянко Г.К., Мойсей А. (аспірант) „Вівчарський” календар румунів Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18).. – С. 118-130
 42. Кожолянко Г.К. Етнологічні дослідження Буковини у другій половині ХІХ – на початку ХХІ ст. // Матеріали до української етнології: Збірник наукових праць. – К., 2004. – С. 73-84 НАНУ
 43. Кожолянко Г.К. Тарас Шевченко – народознавець // Уроки українознавства 5-11 класи: Навчально-методичний посібник. Ч.1. / Упор. Т.А.Мінченко. – Чернівці, 2004. – С. 18-40
 44. Кожолянко Г.К. Свято Маковея на Буковині. Дохристиянські витоки маковеївських святкувань // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 17. – К.: УНІСЕРВ, 2004. – С. 12-15
 45. Кожолянко О. Символіка дерева у календарній обрядовості українців // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Вип. 4. – С. 145-155.
 46. Кожолянко О., Гостюк А. Народна медицина у звичаях і обрядах українців // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 217-220
 47. Кожолянко О. Символіка св’ятвечірніх страв українців Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 221-227
 48. Кожолянко О. Культ води у зимовій та весняній обрядовості українців Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15).. – С. 178-184
 49. Кожолянко О. Календарна обрядовість українців Буковини періоду літнього сонцестояння // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – С. 204-212
 50. Кожолянко О.Г. Зимові свята дівочої та парубочої долі // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 209-216.
 51. Кожолянко Г.К., Кожолянко О.Г. Культові дохристиянські пам’ятки Буковини та північної частини Бессарабії. Етнологічний аналіз // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18). – С. 39-47.
 52. Кожолянко О.Г. Сільські храмові свята Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18). – С. С. 161-165.
 53. Кожолянко О.Г. Дослідження календарної обрядовості українців етнографами української діаспори // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред проф.. М.М.Алексієвця. – Тернопіль. – 2002. – Вип.. – С. 86-91.
 54. Корнілович О. Половецькі кам’яні статуї як важливе джерело у вивчені костюма та прикрас кочівників // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 240-248
 55. Корнілович О. Взуття давньоруського населення // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15). - С. 185-160
 56. Корнілович О. Матеріал виготовлення одягу давньоруського населення // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16). – С. 213-218
 57. Корнілович О., Сандуляк О. Фрагменти фольклору в обряді весілля в селах передгірної зони Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – С. 219
 58. Кожолянко О.В. Весільні чини буковинського весілля // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг.ред.проф. М.Алексієвця. – Вип.. 1. – Тернопіль: ТДПУ, 2004.. – С. 268-275
 59. Кожолянко О.В. Барвінковий обряд Прутсько-Дністровського межиріччя Буковини як елемент перед шлюбного дійства традиційного весільного обряду // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 184-195.
 60. Кожолянко О.В. Запрошення на весілля як елемент весільної обрядовості населення Буковини кінця ХІХ – початок ХХ століття // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18).. – С. 192-204.
 61. Масан О. Німецький орден у Семигороді // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С. 74-94.
 62. Масан О.М Роль Чернівецького і Хотинського старост у польсько-молдавському прикордонному співробітництві (друга половина ХV – перша половина ХVІ ст.) // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т.5. – С. 111-117 [в співавторстві з Карпо В.].
 63. Масан О. Новий навчальний посібник з історіографії історії України [Рец. на кн.: Історіографія історії України: Курс лекцій / Коцур В.П., Коцур А.П. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 520 с.] // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 279-282.
 64. Масан О. Передмова // Хотину – 1000 років: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик. – Чернівці: Прут, 2002. – С. 3-6 [співавт.: І.В. Жалоба].
 65. Масан О. Літописець Грозинців // Снігур І. Грозинці на вітрах історії: Історія села. – Чернівці: Букрек, 2002. – С. 5-6.
 66. Масан О. Діяльність В.-С. Залозецького на міжнародній арені наприкінці 20-х – 30-х років ХХ ст. // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Вип. 4. – С. 11109-112 [в співавторстві з Карпо В.]
 67. Масан О. Пруський Союз (З історії станової опозиції в державі Німецького ордену в Прусії) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 27-45.
 68. Масан О., Федорук А. Участь українсько-молдавського загону в битві під Грюнвальдом // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т.6. – С. 193-197
 69. Масан О. Буковинці в арміях іноземних держав наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т.6. – С. 197-203
 70. Масан О.М. Цікава і повчальна читанка з краєзнавства Буковини // Р.Ф.Кайндль. Наш рідний край Буковина. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – С. 66-72
 71. Масан О.М. Літописець міста над Прутом // Р.Ф.Кайндль. Історія міста Чернівців. – Чернівці: Місто, 2003. – С. 264-269
 72. Масан О.М. Приятель українського народу (Р.Ф. Кайндль та його „Гуцули”) // Р.Ф. Кайндль Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази. – 2-е вид., випр. Ідоп. / Переклад з німецької Зіновії Пеню; наукове редагування і після пома Олександра Масана. – Чернівці: „Молодий буковинець”, 2003. – С. 159-192
 73. Масан О.М. Відданість українській історії // Буковинський журнал. – 3-4, 2003. - С. 236-240
 74. Масан О., Федорук А. Русько-молдавський загін в битві під Грюнвальдом (З історії міжнародних зв’язків населення Буковини на початку ХV ст..) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – С. 59-67.
 75. Мисько Ю. Релігійні уявлення слов’яно-руського населення Буковини за археологічними даними // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С. 115-125.
 76. Мисько Ю. До питання про інтерпретацію поховань у фундаментах Василівського храму Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С.129-133
 77. Мисько Ю. Основні етапи вивчення духовної культури давніх слов’ян (до початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – 146-159
 78. Мисько Ю. Дослідження духовної культури давніх слов’ян протягом ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 139-164.
 79. Мисько Ю. Язичницькі обереги з пам’яток Верхнього По пруття і Середнього Подністров’я давньоруської доби // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18).. – С. 81-86.
 80. Кожолянко Г.К., Мойсей А.А. Сімейна обрядовість в етнографічній спадщині С.Ф.Маріана // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2002. – T.1. – C. 278-290.
 81. Кожолянко Г.К., Мойсей А.А. Календарна обрядовість буковинських румунів у дослідженнях С.Ф.Маріана // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2002. – T. 2. – С. 179-187.
 82. Мойсей А.А. Порівняльна характеристика культури і побуту українців і румунів Буковини у працях румунських етнографів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2003. – T. 2. – С. 228-240.
 83. Кожолянко Г.К., Мойсей А.А. Учні та послідовники етнографа С.Ф.Маріана // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2003. – Т. 1 – С. 170-177.
 84. Кожолянко Г.К., Мойсей А.А. "Вівчарський" календар румунів Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2004. – Т. 2 (18) – С. 118-129.
 85. Мойсей А.А. Дімітрій Дан (1856-1927) – дослідник етносів Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2004. – Т. 1 (17). – С. 216-223.
 86. Мойсей А.А. „Народні вірування буковинців” Д.Дана – спроба комплексного вивчення традиційної культури румунів Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці, 2004. – T. 2 (18). – С. 182-192.
 87. Мойсей А.А. Вплив ідей європейської етнопсихологічної школи на румунських дослідників Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Київ. – 2004. – № 17. – С. 83-87.
 88. Кожолянко Г.К., Мойсей А.А. Олтяну А. Календарі румунського народу (Бухарест: Паїдея, 2001. – 741 с.: іл.) Olteanu A. Calendarele poporului român (Bucureşti: Paideia, 2001. – 741 p.: il.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут, 2004. – Т. 1 (17). – С. 244-248.
 89. Мойсей А.А. Культура і побут буковинців у дослідженнях Леоніди Боднерєску (1872-1945) // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці, 2002. – Вип. № 4. – С. 145-148.
 90. Мойсей А.А. Збірка народних казок І.Г.Сбієри – важливий етап у вивченні буковинського фольклору та етнографії // Буковинський історико-етнографічний збірник. – Чернівці, 2003.– Bип. 5. – С. 205-219.
 91. Пивоваров С., До питання про наймитство в Галицькій Русі у ХІV ст. (за даними розкопок городища в с. Зелена Липа) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С. 140-149. [в співавторстві з Федоруком А.]
 92. Пивоваров С. Монетний скарб ХVІІ ст. із с. Вікно // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С.160-172
 93. Пивоваров С. Християнські культові споруди середньовічної Буковини // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 123-124. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: рута, 2002. – С. 104-116.
 94. Пивоваров С., Наконечник списа із тамгоподібними знаками з с.Недобоївці // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Вип. 4. – С. 21-24. [в співавторстві з Тодосійчуком О.]
 95. Пивоваров С. Монетні знахідки з Хотина 200 року // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Вип. 4. – С. 29-40.
 96. Пивоваров С. Плав давньоруського літопису і проблема його локалізації в Середньому Подніпров’ї // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. С.110-120
 97. Пивоваров С. Культова пластика із зображенням Бориса та Гліба в давньоруських старожитностях Буковини // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – Т.6. – С. 191-193
 98. Пивоваров С. Середньовічні матеріали в археологічних комплексах Буковини // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 173-174. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 171-182
 99. Пивоваров С., Чеховський І. Хрести-енклпіони у Духовній традиції українців Буковини // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. – Чернівці: Рута, 2003. – Вип.. 163-164. Філософія. – С. 142-149
 100. Пивоваров С., Огуй О. Матеріали державного архіву Чернівецької області про монети скарби ХVІ-ХVІІІ ст. на Буковині та їх інтерпретація // А сє его сребро: Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя. – К.: Інститут історії України НАН України, 2002. - С. – 239-244
 101. Пивоваров С. Землеробство середньовічного населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16). – С. 97109
 102. Пивоваров С. Дослідження давньоруського городища в с. Недобоївці у 2003 р. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 70-80.
 103. Пивоваров С. Розвиток ремесел у давньоруського населення Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18).. – С. 48-57.
 104. Пивоваров С. Шманько О., Трипільська антропоморфна пластика з Буковини (неопубліковані матеріали) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18).. – С. 73-80.
 105. Пивоваров С. Дослідження середньовічних старожитностей Буковини в другій половині ХІХ – початку ХХ ст.. // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг.ред.проф. М.Алексієвця. – Вип.. 1. – Тернопіль: ТДПУ, 2004.. – С. 49-55.
 106. Хільчевський С., Динаміка етнодемографічних процесів у Європі на ранніх ступенях цивілізацій // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С. 1-14. [в співавторстві з Вишківською Л.]
 107. Хільчевський С. Етнографічно-фольклорні матеріали у прозі Юрія Федьковича // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Вип. 4. – С. 162-164. [в співавторстві з Вишківської Л.].
 108. Хільчевський С. „Літопис руський” (за Іпатським списком) про взаємини східних слов’ян з кочовими етносами // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 53-59
 109. Хільчевський С. Етнографічне вивчення аборигенів Аляски російськими дослідниками ХІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – С. 160-170
 110. Хільчевський С. До питання про етнічний склад та соціальний статус рабів-іноземців у Стародавньому Єгипті // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 116-124.
 111. Чучко М. Організаційно-обрядова практика дерев’яного церковного будівництва на Буковині в ХV-ХІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 1. – С. 221-240.
 112. Чучко М. Організаційно-обрядові засади традиційного житлового будівництва українців та румунів Буковини в кінці ХVІІІ – на початку 30-х роках ХХ ст. // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Вип. 4. – С. 129-136.
 113. Чучко М. Етнографічне вивчення Буковини представниками місцевого православного кліру в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15).. – С. 228-235
 114. Чучко М. Відомості про населення Буковини і його традиційну культуру в переписах, описах та повідомленнях другої половини ХVІІІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – С. 171-177
 115. Чучко М. Регіональні особливості етнодемографічної та конфесійної ситуації на Буковині в середині ХІV – на початку ХХІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – 124-139.
 116. Чучко М. Історико-етнографічна праця Р.Ф.Кайндля та О.Монастирського про буковинських українців // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 2 (18).. – С. 103-112
 117. Чучко М.К., Гостюк А.В. (здобувач) Традиції народного лікування в українців та румунів Буковини кінця 18– початку 20 ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наук. Праць – Харків: НМЦ «СД», 2004. – Вип.7. – С.71-77
 118. Чучко М., Федорук А. Післяслово „Козмин”: історична розвідка Е.Фішера про польсько-молдавську війну 1497 року // Зелена Буковина. Науковий і науково-популярний журнал. - № 1-2, 2003. Серія „Історія та краєзнавства”. - С. 69-78.
 119. Шестаков Ю. Дослідник етнології Хотинщини Петро Нестеровський // Буковинський історико-етнографічний вісник. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Вип. 4. – С. 181-184.
 120. Шестаков Ю. Проблеми матеріальної культури стародавніх єгиптян у працях Є.В.Черезова // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Том 2. – С. 7-11.
 121. Шестаков Ю., Пирог У. Етнографічні дослідження Буковини 60-х – початку 90-х р.. ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15).. – С. 213-221
 122. Шестаков Ю., Кожолянко Я. Методика польових експедиційних досліджень поселень та житла // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії ЧНУ. – Чернівці: Прут, 2003.-Том 1(15).. – С. 236-245
 123. Шестаков Ю. Основні види експедиційної роботи // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – 245-257
 124. Шестаков Ю. (рецензія) Мойсей А.А. Сіміон Флоря Маріан – етнограф Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2003. – Том 2 (16).. – 261-262
 125. Шестаков Ю. Вивчення історії Стародавнього Сходу у Чернівецькому університеті (40-90-х рр. ХХ ст.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 48-59
 126. Шестаков Ю. З історії бойової техніки давнини: давньогрецькі колісниці та колісничні (Нефедкин А.К. Боевые колесницы и колесничие древних греков (ХVІ – І вв. до н.э.). – СПБ: Петербугское востоковедение, 2001. – 528 с.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2004. – Том 1 (17). – С. 240-244. (рецензія).
 127. Боднарюк Б. Святий Антоній Великий і зародження християнського чернецтва в Єгипті у ІV ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 7-30
 128. Возний І. Археологічні дослідження на Ленковецькому поселенні в 2002 р. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 37-46
 129. Кожолянко О.Г. Календарні зимові свята українців Буковини в етнологічних дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 53-61
 130. Масан О. Деякі спостереження щодо впливу кліматичних явищ на умовах життя і заняття людей у середньовічній Європі (на прикладі південно-східної Прибалтики) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 61-69
 131. Мисько Ю., Купчанко О. Хорватська проблема у сучасній історіографії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 69-78
 132. Мисько Ю., Пивоваров С. Ніж із волюто подібним наверщам із городища в с.Рідківці // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 79-85
 133. Мойсей А. Календар дівочих ворожінь румунів Буковини (1) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 85-99
 134. Пивоваров С.Дослідження питань середньовічної історії Буковини (ХІ – перша половина ХІІІ ст) в працях Б.О.Тимощука // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 100-108
 135. Чучко М. Висвітлення проблеми сприйняття Православною Церквою Буковини українського і румунського національних рухів середини ХІХ – початку ХХ ст. у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 117-123
 136. Шестаков Ю. Вивчення проблем суспільних відносин та суспільний побут під час етнографічних експедицій // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 124-132
 137. Воротняк І. Особливості сприйняття буковинським селянством впровадження інноваційних методів у землеробстві (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 133-138
 138. Гостюк А. (здобувач) Влада, ідеологія, власність: монархія у сприйнятті східнороманського населення Буковини в середині ХІV – на початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 139-147
 139. Кожолянко О.В. Функції весільних чинів у традиційному буковинському весіллі // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 147-154
 140. Побережник І., Чучко М. Боротьба з пияцтвом серед населення Буковини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 154-160
 141. Салогуб А. (здобувач) Піррова війна в світлі ранньої історичної традиції // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 161-171
 142. Сандуляк І. (здобувач) Буковинська трайстра: обрядові та знакові функції // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 172-176
 143. Кожолянко Г.К. Підготовка спеціалістів істориків та етнологів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 189-212
 144. Боднарюк Б. Шляхи християнізації слов’янства // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С.213-218
 145. Гадинко О., Карпо В., Масан О. Новітнє дослідження з історії міждержавних відносин у південно-східній Європі доби пізнього середньовіччя // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 220-224
 146. Дерев’янчук В., Масан О., Михайлюк В. Повернення в Україну наукової спадщини Олега Кандиби // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 225-228
 147. Звенигородська Л. Золоте гаптування та вишивка українців // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 228-230
 148. Кожолянко Г.К., Мойсей А.А. Балканська міфологія та менталітет у праці А.Олтяну // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 230-233
 149. Масан О., Мойсей А. Румуни середньовічної Трансільванії зі сторінок монографії Ф.Пінтеску // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 1 (19). – С. 233-235
 150. Масан О. 1410 рік: відлуння Грюнвальда у середньовічній Теребовлі та її околицях (до питання про участь рицарів з Галичини у великій війні 1409-1411 рр.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / За заг. ред. проф.. М.М.Алексієвця. – Тернопіль. – 2004. – Вип.. – 2. – С. 4-9
 151. Воротняк І. Вплив природного середовища на землеробські заняття населення Буковини (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / За заг. ред. проф.. М.М.Алексієвця. – Тернопіль. – 2004. – Вип.. – 2. – С. 24-30
 152. Кожолянко Г. Дохристиянська основа соціалізуючи родинних звичаїв та обрядів українців // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць НАН України. Випуск 19. – К.: УНІСЕРВ, 2005. – С. 13-20.
 153. Воротняк І. Заходи інтенсифікації в землеробстві Буковини через призму сприйняття сільського населення (середина ХІХ – початок ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць НАН України. Випуск 19. – К.: УНІСЕРВ, 2005. – С. 96-100.
 154. Возний І. Історія досліджень та етапи формування давньоруських міст Х-ХІІІ у межиріччі Верхнього Сирету та Середнього Дністра // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип.. 9. – Львів: Ін-т українознавства ім.. І.Крип’якевича НАН України, 2005. – С. 297-323
 155. Мойсей А. Народний календар румунів Буковини // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 18. – К.: УНІСЕРВ, 2005. – С. 66-72
 156. Гостюк А., Чучко М. Обстоятельства появления и динамика численности старообрядцев-липован на Буковине в конце ХVІІІ – начале ХХ вв. // Периодический научный сборник «Липоване» история и культура русских-старообрядцев. – Выпуск 1. – Одесса, 2004. – С. 33-40
 157. Мысько Ю. Региональные особенности этнокультуры старообрядцев Буковины ХІХ века (по материалам Д.Дана) // Периодический научный сборник «Липоване» история и культура русских-старообрядцев. – Выпуск 1. – Одесса, 2004. – С. 109-114
 158. Кожолянко Г. Культ предків у поховальній обрядовості буковинців дохристиянського часу та періоду двовір’я // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2005. – Т. 10-11. – С. 144-152.
 159. Чучко М. Православні календарні свята на Буковині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: регіональні особливості їх відзначення та офіційна номенклатура // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 19-22
 160. Кожолянко Г. Традиційна календарна юріївська обрядовість на Буковині // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 77-81
 161. Пивоваров С. Пам’ятки археології на території міста Чернівці // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 82-87
 162. Боднарюк Б. Ранньохристиянська аскетика Сходу у вимірі елліністичної світоглядної традиції (ІІІ-ІV ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 88-95
 163. Масан О., Карпо В. Новаторська праця з історії шляхів сполучення Галичини та Буковини в контексті внутрішньої і зовнішньої політики монархії Габсбургів // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 260-262
 164. Масан О. Вагомий внесок у польську та європейську медієвістику // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 262-264
 165. Масан О. Зразкове джерелознавче дослідження цінної пам’ятки прусько-польського середньовіччя // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Вип. 229-230. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 264-266
 166. Боднарюк Б. Св. Пахомій Великий і формування в Єгипті киновітного чернецтва протягом ІV – Першої половини V ст. (І) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 7-31
 167. Пивоваров С. Нові дані про землеробство мешканців Чорнівського городища першої половини ХІІІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 31-38
 168. Возний І. Соціальна типологія городищ ХІІ – ХІV ст. межиріччя Верхнього Стрету та Середнього Дністра // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 38-55
 169. Кожолянко Г., Щериля Л. Домашнє ткацтво у молдован та українців північних районів Молдови і нижнього буковинського По пруття у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 61-65
 170. Чучко М. Уявлення православного населення княжої Молдови та Австрійської Буковини про час та святковий хронотоп // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 65-76
 171. Кожолянко О.Г. Зимова календарна обрядовість гуцулів у творах Юрія Федьковича // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 84-88
 172. Мойсей А. Згадки про народний календар румунів Буковини у писемних джерелах ХV – ХІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 107-127
 173. Шестаков Ю. Особливості вивчення вірувань, обрядів та усної народної творчості в етнографічній експедиції // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 127-133
 174. Кожолянко О.В. Обмін дарами між молодими як складова частина дівич-вечора буковинського весілля // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 148-161
 175. Звоздецький Д. Ідеологічні засади старообрядництва та причини переселення росіян на Буковину у ХVІІІ – ХІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 169-176
 176. Воротняк І. Агрокультура Буковини в історико-етнографічних дослідженнях середини ХХ – початку ХХІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 176-184
 177. Побережник І. Роль та місце спиртних напоїв у весільній обрядовості українців Буковини та північній частині Бессарабії кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 193-200
 178. Хільчевський С. Бхагавад-Гіта // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 200-204
 179. Шестаков Ю. Нові сторінки традиційної культури населення Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 206-209
 180. Шестаков Ю. Нові сторінки традиційної культури населення Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці: Прут, 2005. – Том 2 (20). – С. 206-210

Депоновані рукописи, статті в газетах, журналах

 1. Moisei A., Moisei A. Dimitrie Dan – valorificator culturii traditionale a Romanilor din Bucovina // Glasul Bucovinei. – Cernauti-Bucuresti. - №1.- 2005. – C. 30-37.
 2. Moisei A. Privire generala asupra istoriografoeo dedicate etnografului Simion Florea Marian // Glasul Bucovinei. – Cernauti-Bucuresti. - №2.- 2005. – C. 109-119
 3. Кожолянко Г. Проведення свята-зустрічі Нового року за українським народним та астрономічним календарями // Скарбниця буковинської духовності (матеріали обласного конкурсу кращого знавця звичаїв, традицій та обрядів рідного краю). – Чернівці, 2005. – С.163-179
 4. Мойсей А. Календар дівочих ворожінь румунів Буковини // Орієнтовне календарне планування з курсу „Українознавство” 5-11 класи. Навчально-методичний посібник .- Чернівці, 2005. – С. 135-151
 5. Кожолянко Г. Етнографічні дослідження Раймондом Фрідріхом Кайндлем гуцулів Буковини // Орієнтовне календарне планування з курсу „Українознавство” 5-11 класи. Навчально-методичний посібник .- Чернівці, 2005. – С.157-173

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції

 1. Балух О. (науковий керівник – доц. М.Чучко) Напівдемонічні істоти в традиційних віруваннях українців Буковини // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету (11-12 травня 2005 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 163-164
 2. Вамуш А.. (науковий керівник – проф. Г.Кожолянко) Громадський побут українців Буковини // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету (11-12 травня 2005 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С.169-170.
 3. Горн І. (науковий керівник – доц. І.Возний) Залишки язичницьких вірувань у поховальному обряді давньоруського населення Буковини // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету (11-12 травня 2005 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 183-184
 4. Гутковська І. (науковий керівник – доц. Ю.Шестаков) Особливості канонічного образотворчого мистецтва Стародавнього Єгипту періоду Амарни // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету (11-12 травня 2005 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 185-186
 5. Дерев’янчук В. (науковий керівник – доц. О.Масан) Політична структура Флорентійської держави // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 130-річчю Чернівецького університету (11-12 травня 2005 року). Історичні, економічні та юридичні науки. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 191-192
 6. Ільків М. (науковий керівник – доц. С.Пивоваров) Ремонт та повторне використання кам’яних знарядь трипільськими племенами // Матеріали студентської наукової конфер
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastert,°~@bХ9achnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.