Оновлено
2020-12-09
13:54

Науково-дослідна робота

На кафедрі розроблялася різна наукова тематика: середньовічна історія країн Центральної Європи (доцент В.К.Літвінов), середньовічна історія Румунії (доцент М.А. Горобець), соціальні рухи в Римській імперії, історія раннього християнства, слов’яни і Візантія (проф. О.М. Дмитрієв), соціальна та господарська історія стародавнього Єгипту (проф. Є.В. Черезов), армія Олександра Македонського (доц. К.С. Жилінська-Мусієнко), народне декоративно-прикладне мистецтво Буковини (доц. Т.І. Бушина), фільваркове господарство Правобережної України у період пізнього середньовіччя (проф. В.О.Балух), народна архітектура Буковини (старший викладач Г.І. Шаповалова), матеріальна та духовна культура українців Буковини, міжетнічні відносини різних етносів Буковини, етнологічні проблеми української діаспори в Америці (проф. Г.К. Кожолянко), християнські культові споруди Буковини (доц. М.К. Чучко), діяльність Тевтонського ордену у період розвиненого середньовіччя у Європі, українсько-пруські взаємини в період середньовіччя (доц. О.М.Масан), діяльність католицьких чернечих орденів у Європі у період середньовіччя (доц. Б.М.Боднарюк), слов’янське населення Верхнього Попруття у V-X ст. (доц. Л.П.Михайлина), археологія та нумізматика Буковини (доц. С.В.Пивоваров), язичницькі і християнські старожитності Буковини (доц. Ю.В.Мисько), середньовічні міста та городища Буковини (доц. І.П.Возний), народна агрокультура Буковини (асистент І.Д.Воротняк), календарна обрядовість українців Буковини (асистент О.Г.Кожолянко), весільна обрядовість Буковини (асистент О.В.Корнілович-Кожолянко), історіографія історії стародавнього світу та етнологічних досліджень Буковини (доц. С.В.Хільчевський), народні промисли Буковини (доц. Ю.П.Шестаков), етнологічні дослідження румун Буковини румунськими етнологами кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. (асистент А.А.Мойсей).

Значно активізувалися наукові дослідження на кафедрі на початку ХХІ ст. Вони здійснювалися по трьох основних напрямках: 1. Проблеми історії стародавнього світу і середніх віків (доценти Б.М. Боднарюк, О.М. Масан, С.В. Хільчевський); 2. Археологічні дослідження Буковини та сусідніх теренів (доценти І.П. Возний, С.В. Пивоваров, Ю.В. Мисько); 3. Етнологічні дослідження (проф. Г.К. Кожолянко, доценти Ю.П. Шестаков, М.К. Чучко, асистенти І.Д. Воротняк, О.Г.Кожолянко, А.А.Мойсей).

Особливо плідну роботу в галузі етнографії Буковини здійснює професор Г.К. Кожолянко, який опублікував більше десяти наукових книг (“Традиційне господарство українців Північної Буковини в кінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст.” – 1985 р., “Типи традиційного сільського житла Північної Буковини ХІХ- першої половини ХХ ст” – 1986 р., “Матеріальна культура населення Буковини в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.” – 1989 р., “Поселення та житло українців Івано-Франківщини та Буковини” – 1992 р., “Народознавство Буковини. Громадський та сімейний побут” – 1998 р., “Народознавство Буковини. Народна архітектура” – 1999 р., “Народознавство Буковини. Народна їжа українців Буковини” – 2000 р., “Народознавство Буковини. Новорічно-різдвяна обрядовість буковинців” – 2001 р., три томи багатотомної монографії „Етнографія Буковини” (1999, 2001, 2004 рр.) та більше 200 наукових статей з проблем української етнології.

Опублікували монографії: доц. Л.П. Михайлина “Населення Верхнього Попруття VІІІ-Х ст.”(1997 р.), проф. Балух В.О. “Фільварки пізньосередньовічної Польщі” (1999 р.), доц. О.М. Масан взяв участь у написанні колективних монографій „Буковина: історичний нарис” (1998 р.) та „Хотинщина. Історичний нарис” (2002 р.), доц. С.В.Пивоваров “Садогурська монетарня” (1998 р., співавтори Ю.Макар, Ю.Юрійчук), “На Дністрі на “О Украине Галичьской” (2000 р., співавтор І.Чеховський), “Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра” (2001 р.)

Кафедра провела “Всесоюзну сесію за результатами польових етнографічних і антропологічних досліджень”(1984 р.) у 2000 р. провела першу в Україні Міжнародну медієвістичну конференцію „Середньовічна Європа: погляд з кінця ХХ ст.”, а у 2004 р. “Міжнародний науковий семінар “Кайндлівські читання”, шість Міжнародних семінарів “Черезовські читання” (з 1998 р.), “Всеукраїнську наукову етнологічну конференцію” (1998 р.), проводить щорічні (з 1997 р.) Всеукраїнські історико-краєзнавчі конференції “Буковина - мій рідний край”, видає кафедральний фаховий науковий збірник „Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології” (наук. редактор проф. Г.К. Кожолянко) та “Археологічні студії” (науковий редактор доц. С.В. Пивоваров). Всього науковцями кафедри опубліковано більше 1000 наукових праць. 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЪ„tь–@T9ЪRchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.