Оновлено
2018-05-15
18:27

Кандидатські дисертації

"Буковинська дерев’яна культова архітектура ХVІІ–ХІХ ст.” – Чучко М. К. (2000 р.)

 “Язичницькі та християнські старожитності Верхнього Попруття і Середнього Подністров’я VІІІ – першої половини ХІІІ ст.” – Мисько Ю. В. (2003 р.).

“Календарні зимові свята та обряди українців Буковини” – Кожолянко О. Г. (2005 р.).

“Румунські дослідники традиційної культури населення Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.” – Мойсей А. А. (2005 р.)

“Агрокультура українського населення Буковини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)”. – Воротняк І. Д. (2006 р.).

“Передшлюбна весільна обрядовість українців Буковини (кін. ХІХ – ХХ ст.” – Кожолянко О. В. (2006 р.).
Алкогольні напої в духовній культурі українців Буковини та Північної Бессарабії в кінці ХVІІІ на початку ХХ ст. – Побережник І.В. (2008 p.)

“Борис Тимощук – дослідник давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи” – Шманько О. В. (2009 р.).

“Хрестоносний рух на Близький Схід і руські землі у кінці ХІ - першій половині ХІІІ ст.”– Мудеревич В. І. (2009 р.).

"Трансформація концепції етнічності (кінець ХІХ-початок ХХІ ст.)" - Гутковська І. В. (2009 р.)
Розвиток туризму на Буковині у другій половині ХІХ – 80-х рр. ХХ ст. (історико-краєзнавчий аспект). – Сандуляк І.Г. (2010 p.)
“Взаємозв’язки населення Південно-Східної Європи зі Східним Середземномор’ям у ІІ тисячолітті до н.е.” – Ільків М. В. (2010 р.).

“Роль та місце алкогольних напоїв у побуті українців Буковини та Хотинського повіту (друга половина XIX – початок XX ст.)” – Побережник І. В. (2011 р.).

“Армія Баркідів (241-202 р. до н.е.): еволюція, організаційна структура та військове мистецтво” – Козак А. І. (2011 р.)

“Контакти візантійського населення Криму з кочовиками Північного Причорономор’я та східними слов’янами наприкінці V – X ст.” – Вольф О. Є. (2011 р.).

Світоглядна символіка металевих жіночих прикрас населення Карпато-Дністровського регіону (друга половина V – перша половина ХІІІ ст.). – Вамуш А.А. (2012)
Генуезька Газарія у другій половині XIII – XV ст.: військовий аспект розвитку. - Кузь А.І. (2012 р.)

Війна гунського союзу племен із Західною Римською імперією 451-455 рр.: ґенеза, перебіг подій та наслідки. – Яновський Я.М. (2016 p.)


 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterZёБz@;яФМchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.