ќновлено
2018-11-02
12:15

ƒо в≥дома аб≥тур’Їнт≥в

 афедра ≥стор≥њ стародавнього св≥ту, середн≥х в≥к≥в та музеЇзнавства пов≥домл€Ї:

 

ƒл€ вступу на спец≥альност≥ “≥стор≥€ та археолог≥€”, “музеЇзнавство, пам’€ткознавство"  у 2017 роц≥, подаютьс€ наступн≥ сертиф≥кати «Ќќ:

 

”крањнська мова та л≥тература

 

≤стор≥€ ”крањни (проф≥люючий)

 

√еограф≥€  або ≥ноземна мова

 

                         —пец≥альн≥сть “≤стор≥€ та археолог≥€”

¬ипускники ц≥Їњ спец≥альност≥ можуть працювати вчител€ми загальноосв≥тн≥х шк≥л, г≥мназ≥й та л≥цењв, викладачами коледж≥в, вищих навчальних заклад≥в ≥ викладати €к безпосередньо ≥стор≥ю, так ≥ дисципл≥ни соц≥ально-пол≥тичного проф≥лю; можуть займати посади наукового сп≥вроб≥тника науково-досл≥дних ≥нститут≥в, музењв, арх≥в≥в, наукових б≥бл≥отек; працювати в туристично-екскурс≥йних центрах, у в≥дд≥лах пол≥тичного, соц≥ального та наукового напр€мку редакц≥й засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, органах державноњ влади та м≥сцевого самовр€дуванн€.

—туденти спец≥альност≥ проход€ть поглиблену п≥дготовку з археолог≥њ, навчаютьс€ проводити археолог≥чн≥ розкопки, збер≥гати та експонувати археолог≥чн≥ пам’€тки.  

                —пец≥альн≥сть “ћузеЇзнавство, пам’€ткознавство”

ћета п≥дготовки фах≥вц€ – забезпечити потреби ринку прац≥ квал≥ф≥кованими спец≥ал≥стами з музейноњ справи та пам’€ткоохоронноњ д≥€льност≥ (насамперед у зах≥дному рег≥он≥ ”крањни, де зосереджена найб≥льша к≥льк≥сть музейних з≥брань та об’Їкт≥в культурноњ спадщини).

¬ипускники спец≥альност≥ “музеЇзнавство, пам’€ткознавство” можуть працювати в закладах музейного типу на посадах екскурсовода, наукового сп≥вроб≥тника, вченого секретар€, прац≥вника (зав≥дувача) в≥дд≥л≥в реклами, друку та ≥нформац≥њ, реставрац≥њ; управл≥нн€х (в≥дд≥лах) культури й охорони культурноњ спадщини державних адм≥н≥страц≥й державних адм≥н≥страц≥й на посадах спец≥ал≥ста, наукового сп≥вроб≥тника; п≥дрозд≥лах контрольно-рев≥з≥йних ≥ правоохоронних орган≥в (ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ, —лужби безпеки ”крањни, контрольно-рев≥з≥йного управл≥нн€) з питань нац≥ональноњ культурноњ спадщини та в соц≥ально-культурн≥й сфер≥ на посадах експерта й ≥нспектора.

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster…ШЕtkЙ@ВШф3chnu.edu.ua
 © 1999-2010 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.